Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Sabiedrisko peldbaseinu energoefektivitātes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of energy efficiency of public swimming pools"
Autors Vadims Balutins
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Gints Jaudzems
Recenzents Artūrs Lešinskis
Anotācija Vadima Balutina bakalaura darba ar projekta daļu “Sabiedrisko peldbaseinu energoefektivitātes paaugstināšana” mērķis ir izpētīt peldbaseina energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas. Bakalaura darbā ir veikta dažādu energoefektivitātes paaugstināšanas metožu izpēte. Darbs ir orientēts uz sabiedrisko peldbaseinu darbību un līdz ar to satur dažas būtiskas atšķirības un ierobežojumus energoefektivitātes paaugstināšanā pielietojamās metodēs. Darbs veidots no 3 nodaļām: teorētiskā ievaddaļa, energoefektivitātes paaugstināšanas iespējas, inženierprojekts. Tā kā energoefektivitātes paaugstināšana peldbaseiniem galvenokārt ir saistīta ar spiediena zudumu samazināšanu, tad darba ir apskatītas un salīdzinātas vairākas uz fizikas likumiem un eksperimentāliem datiem balstītas aprēķina metodes - Darcy-Weisbach metode, Colebrook-White metode, kā arī Hazen-Williams metode. Darbā tiek apskatīta arī peldbaseina sūkņu iekārtas izvēles metodika, kas nodrošina optimālu darba punktu un kopējo darbības efektivitāti. Kā arī viena no darba nodaļām ir veltīta īpatnībām peldbaseinu sūkņu izvēlē. Liela nozīme arī ir peldbaseinu smilšu filtru savlaicīgai skalošanai ar mērķi samazināt spiediena zudumus tajos. Balstoties uz praktiskās pieredzes tika izstrādāts optimālais filtru skalošanas grafiks. Atsevišķā bakalaura darba nodaļā tiek apskatītas peldbaseinu ūdensapgādes sistēmas automatizācijas iespējas. Secināts, ka automātikas ieviešana ļauj precīzāk un efektīvāk vadīt cirkulācijas kontūru, tādā veidā nodrošinot energoefektīvu un nepārtrauktu peldbaseinu darbību. Bakalaura darba apjoms - 54 lpp. Izmantoto literatūras avotu skaits - 38. Bakalaura darbs satur 6 tabulas, 12 attēlus un 25 formulas. Bakalaura darba pielikumā pievienots inženierprojekts. Projekts satur paskaidrojuma rakstu un 4 rasējuma lapas.
Atslēgas vārdi Peldbaseini, energoefektivitāte, hidraulika, sūkņi, smilšu filtri, spiediena zudumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Swimming pools, energy efficiency, hydraulcs, pumps, sand filters, head losses
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2016 13:48:39