Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Lietotāju informētības un uzvedības ietekmes uz organizācijas IT drošību analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of the User Awareness and Behavior Impact on Organizations IT Security
Autors Laura Grahoļska
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Jens Myrup Pedersen
Recenzents U.Sukovskis, LD katedras profesors
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt lietotāju informētības ietekmi uz organizāciju informācijas tehnoloģijas (IT) drošību, izvērtējot potenciālos IT drošības draudus. Lai to izvērtētu, autore veica Interneta aptauju Latvijas uzņēmumu darbinieku vidū. Pēc aptaujas datiem tika noteikti galvenie lietotāju radītie informācijas drošības apdraudējumi un piedāvāti risinājumi šo draudu mazināšanai. Maģistra darba aplūkotās problēmas novēršanai, izejot no veiktā literatūras apskata un veiktā pētījuma, tika noteiktas vairākas metodes problēmas noteikšanai un piedāvāts tehniskais risinājums lietotāju negatīvas ietekmes uz drošību mazināšanai uzņēmumos. Maģistra darbs sastāv no teorētiskās daļas, kas apskata šajā jomā veiktos pētījumus un skaidro tēmas aktualitāti un norāda uz galvenajām metodēm problēmas novēršanā. Tālāk darbā veikts izpētes darbs par tēmas aktualitāti šobrīd nosakot galvenos lietotāja informētības riskus. Maģistra darba noslēgumā, bez jau esošajām problēmas novēršanas metodēm ir piedāvāts tehnisks risinājums problēmas mazināšanai. Maģistra darba pamattekstā ir 72 lappuses, 39 attēli, 3 tabulas, 44 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA, INFORMĀCIJAS DROŠĪBA, LIETOTĀJU INFORMĒTĪBA
Atslēgas vārdi angļu valodā INFORMATION TECHNOLOGY, INFORMATION SECURITY, USER AWARENESS
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2016 10:24:44