Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Komercobjektu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas risinājumu ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economic justification of the commercial real estate management solutions
Autors Jānis Justaments
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Īrisa Simanoviča
Recenzents Ineta Geipele, Dr.oec. Rīgas Tehniskā universitāte
Anotācija Diplomprojekta tēma ir komercobjektu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas risinājumu ekonomiskais pamatojums. Diplomprojektā ir aplūkotas un salīdzinātas viena uzņēmuma trīs komercobjektu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izmaksas, izanalizēti un salīdzināti katra objekta nomas līgumi. Darbs sadalīts piecās nodaļās– analītiskā daļa, projekta daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa. Kopējais darba apjoms veido 74 lapas. Diplomprojekta mērķis ir sagatavot katram komercobjektam pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes un tās salīdzināt. Papildus veikt katra komercobjekta nomas līguma izanalizēšanu un salīdzināšanu. Darba noslēgumā pēc iegūtajiem rezultātiem būs iespējams izvēlēties uzņēmumam ekonomiski izdevīgāko komercobjektu jauna veikala atvēršanai. Darba noslēgumā tiek izstrādāti secinājumi un priekšlikumi komercobjektu izmaksu analīzē un jauna komercobjekta izvēlē. Darbā izmantota informācija, kas tikusi iegūta no dažādiem literatūras avotiem, elektroniskajiem resursiem.
Atslēgas vārdi komercobjekts, apsaimniekošana, pārvaldīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā comercial real estate, management, costs,
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2016 08:02:08