Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums No atjaunojamām izejvielām iegūta cietā putu poliuretāna degamības samazināšana ar ilgtspējīgiem antipirēniem
Nosaukums angļu valodā Flammability reduction of rigid polyurethane foam derived from renewable resources using sustainable flame retardants
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing., M. Kirpļuks, Dr sc. ing., S. Gaidukovs
Recenzents Dr. sc. ing., Asoc. prof. E. Bukšāns
Anotācija Bakalaura darba galvenais uzdevums bija izveidot pašdziestošu cieto putu poliuretānu materiālu, izmantojot videi draudzīgus antipirēnus. Tika izgatavotas dažādas paraugu sērijas, kurās tika pārbaudīta intumescentā grafīta pulvera ietekme uz putu degamību, kā arī salīdzināts visbiežāk poliuretānu ķīmijā izmantotais antipirēns trihlorpropilfosfāts ar videi draudzīgāku hloru nesaturošo dimetilpropilfosfāts Papildus tam tika testēta intumescentā auduma ietekme uz poliuretānu materiālu degamību. Visiem iegūtajiem materiāliem tika noteiktas degamības īpašības ar mazās liesmas metodi un konisko kalorimetru, kā arī siltumvadītspējas koeficients un mehāniskās īpašības. Lai iegūtu paraugus, tika sintezēts talleļļas poliols ar trietanolamīnu, kam tika noteikti raksturojošie parametri. Darbā izmantota literatūra no LV Koksnes ķīmijas institūta, RTU pieejamajām zinātniskajām datu bāzēm, kā arī interneta resursos pieejamā informācija.
Atslēgas vārdi CIETAIS PUTU POLIURETĀNS, DEGAMĪBA, ANTIPIRĒNI, INTUMESCENTAIS GRAFĪTS
Atslēgas vārdi angļu valodā RIGID POLYURETHANE FOAM, FLAMMABILITY, FLAME RETARDANT, INTUMESCENT GRAPHITE
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2016 17:21:11