Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Nekustāmā īpašuma robežzīmju saglabāšana"
Nosaukums angļu valodā "The preservation of real estate boundary marks"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Aigars Galzons
Recenzents Olita Metuma
Anotācija Bakalaura darba ar inženierprojektu “Nekustamā īpašuma robežzīmju saglabāšana” mērķis ir rast iespējamos risinājumus un ieteikumus, kas nākotnē Latvijā palīdzētu ilglaicīgi saglabāt īpašumu robežzīmes. Darbā apskatīti robežzīmju standartu piemēri no vairākām Eiropas valstīm, vēsturiskās robežzīmes Latvijas teritorijā, Ministru kabineta noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” noteiktās robežzīmes kā arī dabā sastopamās. Veikta un analizēta robežzīmju noturības pārbaude un izveidotas ieteicamo robežzīmju shēmas. Lai rastu iespējamos risinājumus, kas sekmētu robežzīmju saglabāšanos, tika pētītas nepilnības likumdošanā un šobrīd pastāvošo robežzīmju stiprinājumu galvenie trūkumi, tās ietekmējošie faktori. Izveidota statistika par izzudušo robežzīmju skaitu un veidu, kas sniedza priekšstatu par aptuveno kopējo situāciju valstī. Pamatojoties uz robežzīmju noturības pārbaudē gūtajiem rezultātiem un robežzīmju piemēriem no citām Eiropas valstīm, tika izveidotas shēmas robežzīmēm, kas spētu ilglaicīgi saglabāties apvidū. Darba kopējais lappušu skaits ir 78 , darbā ievietots 41 attēls un 6 tabulas.
Atslēgas vārdi robežzīme, ilglaicīgas robežzīmes, robežzīmju saglabāšana, nekustamā īpašuma robežzīmes
Atslēgas vārdi angļu valodā boundary mark, long lasting boundary marks, preservation of boundary marks, real estate boundary marks
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 22:56:22