Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Metamodeļu izveide kompozītmateriālu strukturālai optimizācijai"
Nosaukums angļu valodā "Creating Metamodels for Structural Optimization of Composite Materials"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Jānis Auziņš
Recenzents A.Meļņikovs, docents
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Metamodeļu izveide kompozītmateriālu strukturālai optimizācijai”. Darba mērķis – atrast optimālo ieejas faktoru (degradācijas parametru) kombināciju, pie kuras četru dažādu eksperimentu iegūtie spēki sakristu vai būtu tuvi naturālajos eksperimentos iegūtajiem rezultātiem un nepārsniegtu 10% atšķirību. Lai sasniegtu darba mērķi, izstrādā atbilstošus darba uzdevumus: 1.apkopot iepriekš veiktos pētījumus un veikt to analīzi, 2.balstoties uz iepriekš veiktajiem pētījumiem, izstrādāt eksperimentu plānu datu ģenerēšanai, 3.izstrādāt datora eksperimentus; 4.apkopot, sistematizēt un analizēt iegūtos eksperimentu datus, 5.optimizēt apkopotos datus, 6.novērtēt atrastā optimuma precizitāti, 7.salīdzināt iegūtos rezultātus ar naturālajiem eksperimentiem, 8.veikt secinājumus un priekšlikumus. Pētāmais objekts ir kompozītmateriāla plāksnīte ar noteiktiem standartizētiem izmēriem. Naturālajos eksperimentos tika testēti vairāki paraugi katram eksperimenta veidam. Plāksnītes testēja stiepes un spiedes eksperimentos, kuru laikā tika noteikts materiāla sabrukšanas spēks un arī deformācija. Eksperimenti atbilst ASTM standartiem – D5766, D6484 un D6742. Tādi paši eksperimenti tiek izstrādāti virtuālajā vidē, balstoties uz iepriekš minētajiem ASTM standartiem, lai noteiktu faktoru ietekmi uz naturālo eksperimentu rezultātiem. Iegūtie datora eksperimentu rezultāti tiek salīdzināti ar naturālo eksperimentu rezultātiem, un tiek izdarīti secinājumi. Darba aprakstošā daļa sastāv no 56 A4 formāta lapām, ieskaitot 11 tabulas, 36 attēlus. Darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi metamodeļi, optimizācija, degradācijas parametri, kompozītmateriāli
Atslēgas vārdi angļu valodā metamodels, optimization, degradation parameters, composite materials
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 22:01:12