Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Satvaru AngularJS un EmberJS salīdzinošā analīze
Nosaukums angļu valodā A Comparative Analysis of AngularJS and EmberJS
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs K.Gusarovs
Recenzents Mg.sc.ing., L.Kozačenko, Squalio CC (Squalio CloudConsulting) jaun.sistēmu analītiķe
Anotācija Dotais darbs ir bakalaura darbs ar nosaukumu ”Satvaru AngularJS un EmberJS salīdzinoša analīze”. Darba autors ir Jānis Štāls, darba vadītājs ir Konstantīns Gusarovs. Bakalaura darbus satur pētījumu par bagāto tīmekļa lietojumu, tās dažādiem satvariem. Tiks apskatīts abu satvaru pielietojums tīmeklī, veikta abu satvaru salīdzināšana pret noteiktiem kritērijiem un veikta rezultātu analīze. Darbā apkopoti dažādu literatūras avotu apskati un oficiālo tīmekļa vietņu sniegtā informācija un specifikācija par satvariem un citām tehnikām, kas aprakstītas bakalaura darbā. Darbā apskatīti un analizēti aspekti, kādos var analizēt tīmekļa lietojumprogrammas efektivitāti, funkcionēšanu un uzbūvi. Darba praktiskajā daļā veikta AngularJS un EmberJS satvaru salīdzinošā analīze pēc iepriekš izvirzītiem kritērijiem. Dokumentā ir 38 lappuses, 14 attēli, 18 tabulas, 3 pielikumi un 51 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi AngularJS, EmberJS AJAX, RIA, Bagāta Tīmekļa lietojums,
Atslēgas vārdi angļu valodā AngularJS, EmberJS AJAX, RIA, Rich Internet application,
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 19:55:44