Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma personāla atlases pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Employee Selection Process at a Production Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Iveta Ozoliņa -Ozola
Recenzents SIA „Akselss” personālvadītāja Sandra Reinfelde
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Baumane Baiba, Ražošanas uzņēmuma personāla atlases un jauno darbinieku ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ozoliņa – Ozola I. Datorsalikums – Rīga: RTU, 2016.65lpp. Diplomprojekta apjoms: 67 lapas; darbā iekļautas 10 tabulas, 5 attēli, 4 grafiki; darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 22 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra uzņēmējdarbības un personāla vadībā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli, uzņēmuma darbinieki. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba Analītiskajā daļā veikta ražošanas uzņēmuma personāla atlases un jauno darbinieku ievadīšanas darbā procesu analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla meklēšanas, atlases un mentoringa ieviešanas teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāts projekts mentoringa ieviešanai ražošanas uzņēmumā.
Atslēgas vārdi atlases pilnveido'sana
Atslēgas vārdi angļu valodā employee selection
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 19:41:40