Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Centralizētas siltumapgādes tīklu efektivitātes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Increasing efficiency of district heating networks"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Ivars Bekmanis
Recenzents Lana Migla
Anotācija Maģistra darbā Igors Minovs pēta centralizētās siltumapgādes tīklu efektivitātes paaugstināšanu Ogrē, Brīvības ielas 116a katlu mājas tīklos, kuru kopējais garums sastāda 949 metrus, izvēloties ekonomiski pamatotāko risinājumu. Centralizētās siltumapgādes tīkliem pieslēgtajās ēkas, kuras būvētas līdz 1991. gadam, ir samazinājies siltumenerģijas patēriņš. Līdz ar to esošajos tīklos ir samazinājies siltumnesēja plūsmas daudzums, kas ļauj samazināt temperatūras starpību tīklos pazeminot turpgaitas temperatūru. Šāda temperatūras pazemināšana atstāj pozitīvu iespaidu uz siltuma zudumiem un ir ekonomiski pamatota. Analizējot 30 gadu periodu jeb rekonstruētu cauruļu darba mūžu no ekonomiskā viedokļa, lielāko daļu sastāda ekspluatācijas izmaksas. No rekonstrukcijas izmaksām aptuveni 32% ir izmaksas par pašām caurulēm un komponentēm, tādēļ cauruļu izmaksas nav galvenais rādītājs rekonstruējot tīklus. Darbā tiek analizēti tīklu ekonomiski pamatotas tehnoloģijas un siltumizolācijas sērijas izvēle tīklu ekspluatācijas laikā. Siltuma zudumu samazināšanai tiek vērtēta iespēja palielināt tīklu turpgaitas temperatūru maksimālā patēriņa nodrošināšanai, lai iespējami samazinātu rekonstruējamo tīklu diametrus. Šāda temperatūras paaugstināšana ir ekonomiski pamatota ar temperatūru ilguma grafiku, jo minimālas āra gaisa temperatūras ir tikai pāris stundas gadā. Maģistra darbs sastāv no 69 lappusēm, kurās ietverti 19 attēli, 19 tabulas un 4 pielikumi. Darbā izmantots 42 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Centralizētā siltumapgāde; Siltumapgādes tīkli; Tīklu rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā District heating; District heating network;
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 17:29:26