Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Atvērtā pirmkoda satura vadības sistēmu analīze un prototipa izstrāde
Nosaukums angļu valodā Analysis of Open Source Content Management Systems and Development of Prototype
Autors Roberts Līvmanis
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Natālija Prokofjeva
Recenzents Aleksejs Grocevs, Mg.sc.ing., SIA “Bilderings Pay”, tehniskais direktors
Anotācija Diplomdarbs veltīts interneta tīmekļa lapu satura vadības rīku izpētei un salīdzinošai analīzei. Darbā galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: teorijas apkopošana par satura vadības sistēmām, iegūt padziļinātu informāciju par populārākajām CMS, veikt to salīdzinošu analīzi, aprakstot to nozīmīgākās atšķirības, stiprās un vājās puses katrai sistēmai, praktiski izveidot prototipa tīmekļa vietnes, izmantojot vairākas CMS un apkopot secinājumus. Darbs sastāv no trim nodaļām un nobeiguma. Pirmajā nodaļā apkopota un analizēta teorētiskā informācija par satura vadības sistēmām, to definīcija un darbības principi, izmantotās tehnoloģijas, apskatīti to izmantošanas pozitīvie un negatīvie aspekti kā arī CMS loma tīmekļa lapu izstrādes aspektā. Noskaidrots, kuras ir populārākās atvērtā pirmkoda satura vadības sistēmas. Darba otrajā nodaļā apkopota informācija par populārākajām atvērtā pirmkoda satura vadības sistēmām un veikta salīdzinoša to sniegto iespēju un funkciju analīze. Noskaidrotas katras no aprakstīto CMS stiprās un vājās puses un secināts, kuras CMS ir labākas konkrētās kategorijās. Trešajā nodaļā veikts praktisks darbs – izmantojot trīs populārākās CMS, izstrādāta prototipa tīmekļa vietne katrā no šīm sistēmām ar mērķi praktiski salīdzināt šīs satura vadības sistēmas, to instalācijas un konfigurācijas procesu. Apkopota izstrādes procesā iegūtā informācija un veikta tās salīdzinoša analīze. Darba pamattekstā ir 48 lappuses, 20 attēli, 12 tabulas, 21 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi satura vadības sistema, CMS, atvērtais pirmkods, salīdzinajums
Atslēgas vārdi angļu valodā content management system, CMS, open source, comparison
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 12:20:06