Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Savstarpēji koordinēto luksoforu darbības ietekme uz automobiļu satiksmi Rīgā
Nosaukums angļu valodā Influence of Coordinated Traffic Light Control on Road Traffic in Riga City
Autors Tīna Pumpiša
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Juris Kreicbergs
Recenzents Dr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
Anotācija Pumpiša T. Savstarpēji koordinēto luksoforu darbības ietekme uz automobiļu satiksmi Rīgā: Maģistra darbs/ T. Pumpiša, J. Kreicbergs. – Rīga : RTU Mašīnzinību, Transporta un Aeronautikas fakultāte, Transporta institūts, Automobiļu katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Automobiļu transports”, 2016. – 95.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. To veido ievads, iepriekš veikto pētījumu analīze, pētījuma metodoloģija, pētījumā iegūtie rezultāti, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras saraksts. Darba apjoms ir 95. lpp., kurās iekļauts 29 attēli, 10 tabulas, 9 grafiki. Darba mērķis ir izvērtēt luksoforu režīmus un novērtēt to ietekmi uz satiksmi. Darbs sastāv no trīs galvenajām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aplūkoti un analizēti zinātniskie raksti, informatīvie materiāli un statistikas dati, kas ir nepieciešami tālākai darba izstrādei un pētījuma veikšanai. Otrajā daļā tiek aprakstīta pētījuma metodoloģija un analizēti veikto pētījumu dati. Šajā daļā, galvenokārt, tiek izvērtēti Rīgas domes Satiksmes departamenta sniegtā informācija par Rīgas centrālo ielu luksoforu darbību, kā arī analizēti un apstrādāti darba autores veiktie mērījumi – luksoforu zaļās gaismas degšanas ilgums attiecībā pret nākošo krustojumu, ielu, krustojumu mērījumi un braukšanas mērījumi. Trešajā daļā tiek veikta pētījumā iegūtās informācijas vizuāla attēlošana, esošās situācijas analīze un veikti secinājumi un darba autores piedāvātie risinājumi, satiksmes plūsmas uzlabošanai.
Atslēgas vārdi luksofori, sastrēgumi, satiksmes intensitāte, krustojumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic lights, traffic jams, traffic flow, junctions.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 09:05:07