Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Autoceļu infrastruktūra un ceļu satiksmes drošība ārpus apdzīvotām vietām"; inženierprojekts "Autoceļa P5 Ulbroka - Ogre posma km 20.54 - 25.00 pārbūve"
Nosaukums angļu valodā "Transport Infrastucture and Traffic Safety in Rural Areas"; Engineering Design Project "Rebuilding of Road P5 Ulbroka - Ogre Section 20.54 - 25.00
Autors Gunārs Ruciņš
Struktūrvienība 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments
Darba vadītājs B.Jeļisejevs
Recenzents
Anotācija Darbu veido divas daļas: 1) Bakalaura darbs - "Autoceļu infrastruktūra un ceļu satiksmes drošība ārpus apdzīvotām vietām". 2) Inženierprojekts - "Autoceļa P5 Ulbroka - Ogre posma km 20,54-25,00 pārbūve". Bakalaura darba mērķis ir sniegt autoceļu lietotājiem vispārīgu informāciju par satiksmi uz autoceļiem kā tā ir aizsākusies un kā mūsdienās tā turpina attīstīties un virzīties. Veikt ieskatu aktuālajās problēmās uz autoceļiem Latvijā, pārsvarā ārpus apdzīvotām vietām un nedaudz arī apdzīvotās vietās. Aicināt ikvienu ceļu lietotāju paskatīties uz visiem satiksmes dalībniekiem vienlīdzīgi un veidot savstarpēju sapratni un cieņu vienam pret otru. Analītiskajā daļā apskatīt ceļu satiksmes negadījumu diagrammas un to cēloņus, kādēļ un kā rodas ceļu satiksmes negadījumi, kuras ir biežākās problēmas un kā ar tām varētu tikt galā, lai samazinātu bojā gājušo skaitu uz autoceļiem. Pētījuma daļā ir veikta aptauja par ceļu satiksmes drošību un katra respondenta pieredzi saistībā ar ceļu satiksmes negadījumiem, neskatoties uz to vai respondentam ir vadītajā apliecība, vai nav, lai būtu sniegta vairāk aptveroša informācija par ceļu lietotājiem kā tādiem. Inženierprojekta daļā izstrādāts autoceļa P5 Ulbroka – Ogre posma (km 20.540 – 25.000) pārbūves projekts. Projekta risinājumi paredz satiksmes drošības uzlabošanu. Veikts ceļa trases plāna un garenprofila elementu, kā arī, ceļa segas aprēķins. Bakalaura darbs ar inženierprojektu satur 119 lpp., 15 attēlu, 13 tabulas, 28 rasējumus, izmantoti 19 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Satiksmes drošība, ceļu infrastruktūra, ārpus apdzīvotas vietas, ceļu satiksmes negadījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā road safety, transport infrastructure, traffic safety, rural areas, traffic accidents
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 08:36:46