Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Siltumapgādes sistēmas ierīkošana sporta kompleksā
Nosaukums angļu valodā Design and Installation of Heat Supply System at a Sports` Complex
Autors Artūrs Mičulis
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs M.Valpēteris
Recenzents D.Rusovs
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Siltumapgādes sistēmas ierīkošana sporta kompleksā”, un šī darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Artūrs Mičulis. Diplomdarba mērķis ir pamatojoties uz pieejamajiem ēkas arhitektūras rasējumiem veikt ēkas energoefektivitātes aprēķinu, lai noteiktu uzstādāmās apkures slodzes un veiktu siltummezgla projekta izstrādi. Diplomdarbs izstrādāts pamatojoties uz Latvijas Būvnormatīviem, Ministru Kabineta noteiktumiem, specializētiem literatūras avotiem, interneta vietnēs pieejamo informāciju un publikācijām, iekārtu tehniskajiem datiem un ēkas būvkonstrukciju rasējumiem. Siltumapgāde ir katras ēkas neatņemama sastāvdaļa, jo dzīvojot mērenajā klimata joslā nav iedomāja ikdiena bez siltuma gada aukstajā periodā. Tā kā aizvien vairāk tiek domāts par efektīvu siltumapgādes organizēšanu, tad darba autors siltummezgla projektā izmantos iekārtas ar augstu energoefektivitāti un labām automatizācijas iespējām, kas nodrošinās vēlamo rezultātu. Diplomdarbs sastāv no divām galvenajām nodaļām. Darba pirmā daļa ir analītiskā daļa, kurā tiek apskatīta teorija un metodes ēkas energoefektivitātes, nepieciešamo apkures slodžu aprēķināšanai, kā arī apskatīti pamatprincipi siltummezgla izbūvei. Darba otrajā daļā tiek veikti aprēķini apkures, karstā ūdens sagatavošanas slodzes noteikšanai. Veikta atbilstošo iekārtu aprēķins un izvēle. Pielikumā apskatāmi siltummezgla rasējumi un materiālu specifikācija. Diplomdarbs ir rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 75 lappuses, tajā iekļauti 22 attēli, 28 tabulas, 30 formulas, 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Siltumapgāde, Energoefektivitātes aprēķins, Siltummezgls, Apkures slodze
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat supply, Calculation of energy efficiency, Heat unit, Heating load
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2016 07:26:39