Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes uzlabošanas tehniski ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Technical and economical study of energy efficiency improvement for multi-storey residential building
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Jurjāns
Recenzents Iveta Puķīte, Mg., SIA "Ādažu namsaimnieks", pārvaldnieks
Anotācija Diplomprojektam saistībā ar ilgtspējīgu būvniecības principu un dabas resursu izmantošanu ir izvēlēta ļoti aktuāla tēma ēku energoefektivitātes uzlabošanas jomā: „Daudzdzīvokļu ēkas energoefektivitātes uzlabošanas tehniski ekonomiskais pamatojums”. Darba praktiskā, aprēķinu daļa ir par daudzdzīvokļu namu Rīgā, Druvienas ielā 36, kas ir izplatīts sērijveida dzīvojamās mājas projekts Latvijā. Diplomprojekts sastāv no 70 lapaspusēm, 42 attēliem, 6 tabulām, un 11 pielikumiem. Diplomprojektā ir noteiktas pētījuma robežas – tika pētīts ēkas vispārīgais tehniskais stāvoklis, vicot vizuālo apsekošanu, veicot fotofiksācijas un aprakstot situāciju. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt un ekonomiski pamatot daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes pasākumus, noteikt iespējamos riskus, kā arī izteikt priekšlikumus veicamo darbu sarakstā un finansējuma iegūšanas procesā. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir aprakstīta esošā situācija Latvijā saistībā ar diplomprojekta tēmu. Šī projekta daļa ietver gan energoefektivitātes pamatprincipus, gan juridisko nodrošinājumu, gan ietvertos pasākumus, gan iespējamos finansiālos risinājumus ēku siltināšanas projektu īstenošanai. Projekta aprēķinu daļā izpētīts, kāds ir konkrētās ēkas tehniskais stāvoklis, veicot vizuālo apsekošanu un uzņemot termogrāfijas attēlus. Tehnoloģiskajā daļā analizēts energoefektivitātes paaugstināšanas process un finansējuma iegūšanas procesa variants konkrētajai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai. Darba un dabas aizsardzības daļā uzskaitīti ieteicamie darba drošības pasākumi, kā arī aprakstīta “eko” būvniecība. Diplomprojekta izstrādes laikā iegūtais rezultāts – izanalizēta un ekonomiski pamatota daudzdzīvokļu ēkas Rīga, Druvienas iela 36, energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamība un potenciālais darbību virziens.
Atslēgas vārdi Energoefektivitāte, mājas atjaunošanas, Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, tehniski ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficiency, apartment buildings, renovation of a building, feasibility
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2016 22:01:47