Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Organiskas dabas sorbentu iegūšana no Latvijā pieejamām izejvielām naftas produktu savākšanai, to īpašību pētīšana un modificēšana
Nosaukums angļu valodā Research and development of the organic origin sorbents made from Latvian renewable resources for oil spill collection
Autors Viktorija Šidlovska
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing., Andrejs Šiškins, Dr.sc.ing., prof. Jurijs Ozoliņš
Recenzents Dr.sc.ing., Vjačeslavs Lapkovskis
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par sorbcijas procesiem un to ietekmējošiem faktoriem. Izpētīti dažādu sorbentu veidi naftas produktu savākšanai. Apskatīta informācija par kūdras pieejamību Latvijas teritorijā, tās raksturojumu un izmantošanas iespējām. Veikts ieskats kūdras aktivēšanas un paraugu granulēšanas un modificēšanas metodēs. Darba eksperimentālās daļas ietvaros tika aktivēta kūdra, izgatavoti paraugi no dažādiem materiāliem, veikta termiskā apstrāde un hidrofobizācija. Izpētīta paraugu morfoloģija, mehāniskās īpašības, sorbcijas spējas, raksturotas hidrofobās īpašības. Noteikts īpatnējais virsmas laukums, porainība, šķietamais blīvums, slapināšanas leņķis, virsmas enerģija. Darbā izmantota VĶT institūtā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1966. līdz 2016. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 74 lpp, 31 attēlu, 7 tabulas, darbā izmantoti 106 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SORBENTS, NAFTAS PRODUKTI, KŪDRA, MĀLI, KŪDRAS AKTIVĀCIJA, SORBCIJAS KAPACITĀTE, HIDROFOBIZĀCIJA, VIRSMAS ENERĢIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā SORBENTS, PETROLEUM PRODUCTS, PEAT, CLAY, PEAT ACTIVATION, SORPTION CAPACITY, HYDROPHOBIZATION, SURFACE ENERGY
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2016 21:02:39