Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirgus globalizācijas izaicinājumi Āfrikā
Nosaukums angļu valodā The challenges of African Market globalization
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents Deniss Ščeulovs
Anotācija Mara Armelle, Tirgus globalizācijas izaicinājumi Āfrikā, Bakalaura darbs/Armelle MARA, Mg.oec. Leonards BUDNIKS – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, ārzemju studentu departaments, bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā un tā apjoms ir 59 lpp neskaitot pielikumus, bibliogrāfisko sarakstu un pateicības lapu. Darba struktūra sastāv no ievada, analītiskās daļas, aprēķinu daļas, secinājumiem un priekšlikumiem un bibliogrāfiska saraksta. Bibliogrāfiskais sarakst sastāv no 31 avotiem. Analītiskajā daļā tiek apskatīta Kamerūnas MVU darbības vide, tiek veikta tās analīze, noteiktas uzņēmumu stiprās puses. Tiek novērtēta tirgus globalizācijas ietekme uz Kamerūnas MVU darbību. Aprēķinu daļā autore apskata nepietiekamo MVU finansēšanas problēmu. Tiek apskatītas trīs lielākās Kamerūnas bankas, lai noteiktu to ieguldījumu MVU attīstībā. Veiktās analīzes rezultātā tiek sniegti priekšlikumi, kā uzlabot Kamerūnas MVU konkurētspēju tirgus globalizācijas apstākļos. Darba izstrādāšanai tika izmantota informācija laika periodā no 2012 līdz 2014 gadam. Darba izstrādāšana aizņēma 3 mēnešus. Bakalaura darbā ir 16 tabulas, 1 attēls un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi MVU,Globalizācijas,konkurētspēja,Āfrikā Tirgus.
Atslēgas vārdi angļu valodā SME,Mundialization,Competitiveness,African Market,
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2016 14:58:23