Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Pjezoelektriskā sensora darbības izpēte un parametra optimizācija hidrauliskā sistēmā"
Nosaukums angļu valodā "Piezoelectric Sensor Research and Parameter Optimization of Hydraulic System"
Struktūrvienība 25400 Mehānikas institūts
Darba vadītājs Kalvis Kravalis
Recenzents V.Beresņevičs, asociētais profesors
Anotācija Daudzos moderno tehnoloģiju izstrādājumos ( mikrofoni, skaļruņi, sirēnas, aktuatori, elektriskie kondensatori, spiediena un spēka sensori, rezonatori frekvences stabilizēšanai u.c.) tiek izmantoti materiāli ar pjezoelektriskām īpašībām. Liela daļa šo materiālu tiek izmantoti keramikas izstrādājumu formā. Kaut arī daudzi šobrīd izmantoti pjezoelektriskie materiāli pazīstami jau vairāk kā 50 gadu, joprojām notiek intensīvi pētījumi, lai uzlabotu to īpašības un pielietojamības robežas. Daudzos rūpnieciski izmantojamos pjezokeramikas sastāvos nozīmīgu daļu ieņem svins, kura plašu izmantošanu un nonākšanu atkritumos Eiropas Savienības un citas valstis cenšas būtiski samazināt. Latvijas Universitātes Cietvielfizikas institūtā Segnetoelektriķu nodaļā viens no pētījumu virzieniem ir izstrādāt vai uzlabot pjezoelektriskus materiālus ar būtiski samazinātu svina saturu. Sintezējot jaunus pjezoelektriskus materiālus, variējot to sastāvu un sintēzes tehnoloģijas parametrus, ir svarīgi katram jauna materiāla paraugam citu īpašību vidū noteikt arī pjezoelektrisko koeficientu, visbiežāk vienu no tā komponentēm d33, kura rāda parauga biezuma izmaiņu virzienā, kurš paralēls polarizācijas virzienam un pieliktā ārējā elektriskā lauka virzienam. Ir vairākas metodes d33 koeficienta noteikšanai – ultraskaņas metode, interferometra metode, mērīšana izmantojot modulētu spēku. Darba ietvaros, sadarbībā ar RTU Mehānikas institūtu, ir uzkonstruēta, izgatavota, testēta un graduēta iekārta d33 koeficienta noteikšanai ar modulēta spēka metodi, dots mērījuma kļūdu novērtējums un ieteikumi ierīces uzlabošanai. Izmantojot jaunizgatavoto ierīci pētītas NBT (0,4NBT-0,4ST-0,2PT) pjezokeramikas varianti ar dažādu elementu piejaukumiem – sastāvu rindas ar (Ag), (K) un (Li) piejaukumiem 5%, 10% un 15%, izdarīti secinājumi par šo piejaukumu ietekmi uz paraugu pjezoelektriskajām īpašībām. Darba ietvaros ir piedāvāts arī teorētisks modelis hidrauliskajam spiediena devējam, kurā izmantojot darba gaitā izpētītos materiālus tiek aizvietoti rūpniecībā klasiski izmantotie.
Atslēgas vārdi hidraulika, pjezo, mēršūna, d33. NBT, PZT
Atslēgas vārdi angļu valodā hydrolics, piezo, device, d33, NBT, PZT
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2016 07:19:58