Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Mūsdienu iekšdedzes dzinēju piesārņojuma veidošanās problēmas un risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Pollution Formation Problems Created by Modern Combustion Engines and Possible Solutions"
Autors Jānis Andersons
Struktūrvienība 25400 Mehānikas institūts
Darba vadītājs Māris Eiduks
Recenzents J.Kalinka, docents
Anotācija Šī darba mērķis ir izprast un analizēt iekšdedzes dzinēju iekšējo sistēmu piesārņojumu rašanās cēloņus un censties rast iespējamos risinājumus to novēršanai. Lai efektīvi sasniegtu darba mērķi, tika noteikti 4 pamata uzdevumi. Darbs ir sadalīts 2 daļās – apraksta daļa un grafiskā daļa. Apraksta daļa sastāv no 4 nodaļām, kurās tiek veikta pieejamo informācijas avotu izpēte, galveno elementu analīze un aprēķināšana. Grafiskā daļa sastāv no dažādu kanālu plūsmu simulāciju modeļiem izmantojot programmas Working Model 2D, MathCAD un SolidWorks. Galvenais mērķis tika sasniegts un darba laikā radušies šādi secinājumi: 1) Piesārņojuma cēloņi var būt dažādi, bet, ņemot vērā, ka visa sistēma darbojas vienoti, vienas sistēmas daļas elements spēj radīt domino efektu visas pārējās sistēmas piesārņojumam nepareizas darbības dēļ; 2) Modelējot sistēmas plūsmas, ir iegūstami tikai aptuveni rezultāti, jo sākuma parametru dati nav iegūti no tiešajiem mērījumiem; 3) Eļļas novecošanās ir cieši saistīta ar tās darba temperatūru; 4) Galvenie sistēmas piesārņojuma iemesli ir saistīti ar izmaiņām degvielas un eļļas saturos. Darbs sastāv no: 72 lpp. teksta, 37 attēliem, 1 tabulas, 8 formulām, 12 grafikiem un 12 literatūras avotiem
Atslēgas vārdi Motoru piesārņojums, piesārņojuma analīze, degvielas un eļļas sistēmas kļūmes
Atslēgas vārdi angļu valodā Contamination of engines, engine contamination analysis, fuel and oil system fouling
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2016 23:24:51