Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Koģenerācija nelielu apdzīvoto vietu siltumapgādē"
Nosaukums angļu valodā "Cogeneration for heat supply in small statements"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Lana Migla
Recenzents Daniels Turlajs
Anotācija Maģistra darbā veiktā pētījuma mērķis ir noskaidrot koģenerācijas staciju pielietojuma lietderību nelielu apdzīvoto vietu siltumapgādē. Lai varētu pilnvērtīgi veikt šo pētījumu, ir nepieciešams: • apzināt potenciāli izmantojamās koģenerācijas iekārtas; • izanalizēt esošo situāciju siltumenerģijas ražošanas jomā Latvijā; • veikt pētījumu par siltuma un elektroenerģijas ražošanas izmaksām Latvijas republikā; • novērtēt koģenerācijas stacijas uzstādīšanu nelielā apdzīvotā vietā; • izvērtēt šīs uzstādīšanas pozitīvās un negatīvās iezīmes. Darba ietvaros tiks izvērtēti arī galvenie kritēriji koģenerācijas iekārtas izvēlei - pieejamā kurināmā veids (gāze, šķelda, biogāze); patērētāju siltuma slodze, tās izmaiņas gada un diennakts griezumā; elektroenerģijas izstrādes daļa uz stacijā patērēto kurināmā vienību; siltumenerģijas izstrādes daļa uz stacijā patērēto kurināmā vienību. Darba ietvaros tiks apskatīta iespēja uzstādīt koģenerācijas iekārtu apdzīvotā vietā, kurai par prototipu (siltuma slodze, ēku izvietojums) tiks izmantots Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciems. Šajā ciemā centralizētai siltumapgādes sistēmai ir pieslēgtas vairākas sabiedriskās un dzīvojamās ēkas – bērnu dārzs, pagasta māja, pamatskola, pasts, kopmītnes, arodvidusskolas laboratorijas korpuss, 7 dzīvojamās daudzdzīvokļu mājas. Atbilstoši to siltuma slodzei un tās izmaiņai gada un diennakts griezumā, tiks izvēlēta optimāla koģenerācijas iekārta un aprakstītas šīs iekārtas uzstādīšanas pozitīvās un negatīvās iezīmes. Maģistra darbs sastāv no 5 nodaļām un tā apjoms ir 72 lappuses, kurās ietverti 30 attēli, 6 tabulas un 2 pielikumi. Darbā izmantoti 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Koģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Cogeneration
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2016 22:49:04