Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Drošības barjeru lietošanas analīze Latvijā"; inženierprojekts "Rāmavas ielas rekonstrukcija Rāmavā, Ķekavas novadā"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the Use of Crash barries in Latvia"; Engineering Design Project "Reconstruction of Rāmava Street in Rāmava, Ķekava Area"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents
Anotācija Andra Vētra izstrādāja bakalaura darbu (ar inženierprojektu) „Drošības barjeru lietošanas analīze Latvijā” un „Rāmavas ielas rekonstrukcija Rāmavā, Ķekavas novadā”. Bakalaura darbā tika veikta literatūras analīze saistībā ar drošības barjerām un tika veikta praktiska analīze ceļa rekonstrukcijas posmam, kurā tika aprēķināts drošības barjeru izmaksas. Darba mērķis ir izpētīt drošības barjeru veidus, to nepieciešamību, projektēšanas prasības un prasību izpildi objektā. Lai sasniegtu mērķi, tiek izvirzīti sekojoši bakalaura darba uzdevumi: • apkopot un analizēt literatūru, dažādus izziņas materiālus par drošības barjeru veidiem; • apkopot un analizēt literatūru par drošības barjeru projektēšanas prasībām un salīdzināt ar citu valstu prasībām; • apkopot un analizēt literatūru par drošības barjeru ietekmi uz satiksmes drošību; • veikt kāda objekta uzstādīto drošības barjeru apsekošanu un veikt projektēšanas analīzi. Inženierprojektā tika izstrādāta Rāmavas ielas seguma rekonstrukcija un ietves izbūve aiz novadgrāvja. Darba rakstiskajā daļa ir parādīti nepieciešamie aprēķini, veicamo darbu apjomi un to specifikācijas. Rasējumu daļā parādīti ceļa šķērsgriezuma varianti, garenprofils, trases plāns, caurtekas rasējums ar caurteku galu stiprinājumu, ceļa mezglu risinājumi, kā arī darbu tehnoloģiskā shēma. Bakalaura darba apjoms ir 93lpp ,rasējumu daļa 7 rasējumi, darbā tika izmantoti 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Drošības barjeras
Atslēgas vārdi angļu valodā Safety barriers
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2016 22:06:45