Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Uzņēmuma lietotņu mobilo versiju novērtējums attālināti veicamo uzdevumu izpildei
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Mobile Enterprise Applications for Performing Field Operations
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Inese Šūpulniece
Recenzents Mg. sc. ing. Artūrs Braučs
Anotācija Attīstoties mobilajām ierīcēm, uzņēmumiem rodas pieprasījums pēc dažādu biznesa procesu un funkciju veikšanai attālināti. To palīdz realizēt mobilās lietotnes, kuras strādā uz šīm ierīcēm. Tomēr, izmantojot mobilās ierīces, nākas saskarties ar dažādām grūtībām un ierobežojumiem. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma lietotņu mobilās versijas, kā arī literatūru par biznesa procesiem un funkcijām, kuras tiek realizētas mobilajās lietotnēs. Jāpiedāvā eksistējošas lietotnes uzlabojumi vai jaunas funkcijas izstrāde. Teorētiskajā daļā tiek apskatīts uzņēmuma lietotnes jēdziens, kā arī uzņēmuma mobilo lietotņu problēmas un ierobežojumi. Vēl tiek apskatīts biznesa procesa jēdziens, tāpat arī galvenie biznesa procesi, un procesi, kurus nepieciešams veikt attālināti. Pēc tām tiek apskatītas uzņēmuma lietotņu mobilās versijas un to funkcijas, kuras ir iespējams veikt attālināti. Darbā tiek veikta četru lietotņu – Microsoft Dynamics CRM, BambooHR, WebHR un FreshBooks apskate, no kuras izriet secinājumi par uzņēmuma mobilajām lietotnēm. Praktiskajā daļā tiek veikts eksistējošas uzņēmuma mobilās lietotnes uzlabojums. Vispirms tiek identificēti biznesa funkcijas veikšanas trūkumi, un tad veikts funkcijas izstrādes projektējums. Iegūtie rezultāti dot informāciju par to, ka uzņēmumu darbā ir nepieciešamība pēc attālināmi veicamo procesu izpildes, tomēr ne visi biznesa procesi vai funkcijas var būt realizētas attālināti un ne vienmēr tam ir vajadzība. Pēc lietotņu izpētes var secināt, ka procesu veikšanu var uzlabot un papildināt jau esošajās lietotnēs. Darba apjoms - 69. lpp., 5 tabulas, 31 attēls.
Atslēgas vārdi uzņēmuma lietotne, mobilās lietotnes, lietotnes novērtējums, attālināti veicamie uzdevumi, biznesa procesi un funkcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā enterprise application, mobile application, field operations, business processes and functions
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2016 20:10:13