Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Apakšzemes siltumtīklu efektivitātes un drošības uzlabošana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of efficiency and safety of underground heat supply network"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Lana Migla
Recenzents Ivars Bekmanis
Anotācija Maģistra darba mērķis ir centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu analīze un optimizācija, izvērtējot siltumenerģijas zudumu aprēķinu rezultātus, lai izmantotu to kā pamatu turpmākiem plānošanas pasākumiem, kā arī apzinātu pasākumus siltumtīklu energoefektivitātes paaugstināšanai. Maģistra darbā tiek izpētītas siltumenerģijas zudumu aprēķinu metodes un veikta analīze par papildus nepieciešamiem kritērijiem šī aprēķina precizēšanai, lai turpmāk būtu iespēja precīzāk izvēlēties cauruļvadus ar atbilstošu siltumizolāciju. Darbā tiek analizēts siltumtīklu tehniskais stāvoklis, ar mērķi identificēt galvenās problēmas, noteikt bojājumu un siltuma zudumu rašanās iemeslus, kā arī apzināt pasākumus siltumtīklu energoefektivitātes paaugstināšanai. Maģistra darbā, kā praktisks piemērs, ir veikts siltuma zudumu salīdzinošs tehniskais novērtējums 1977. gadā izbūvētam siltumtīklu posmam 122 m garumā, kas izbūvēti kanālā. Maģistra darba pētījuma rezultāti un izdarītie secinājumi varētu būt praktiski pielietojami siltumapgādes organizācijās, kā arī projektēšanas birojos, kuri nodarbojas ar siltumapgādes projektēšanu, reāli var tikt samazināts apakšzemes siltumtīklu siltuma zudumu apjoms, kuru rezultātā samazināsies kurināmā patēriņš, paaugstināsies nepārtrauktas siltuma piegādes kvalitāte un drošība, paaugstināsies uzņēmuma konkurētspēja siltumenerģijas ražošanas tirgū, kā arī palielināsies turpmāka siltumtīklu droša ekspluatācija. Maģistra darbs sastāv no 7 nodaļām un tā apjoms ir 67 lappuses, kurās ietverti 26 attēli, 5 tabulas un 2 pielikumi. Darbā izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi siltuma zdumi, centralizētā siltumapgāde, rūpnieciski izolētas caurules
Atslēgas vārdi angļu valodā heating system, efficiency, heat losses, external heating networks, industrially insulated pipes.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2016 11:44:41