Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Daudzdzīvokļu ēku inženiersistēmu energoefektivitātes paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Improving of energy efficiency of building systems for apartment buildings"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Aldis Greķis
Recenzents Anatolijs Borodiņecs
Anotācija Bakalaura darba ar projekta daļu “Daudzdzīvokļu ēku dabiskās ventilācijas energoefektivitātes paaugstināšana” mērķis ir analizēt daudzdzīvokļu ēku dabiskās ventilācijas sistēmas, un izstrādāt energoefektīvu risinājumu dabiskās ventilācijas siltumenerģijas patēriņa samazināšanai. Lai sasniegtu mērķus tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Apkopot un izanalizēt informāciju par daudzdzīvokļu ēku dabisko ventilāciju 2. Izvērtēt pieejamās siltuma atgūšana iekārtas dabiskajai ventilācijai 3. Izstrādāt inženierprojektu dabiskās ventilācijas siltuma atgūšanai daudzdzīvokļu ēkai Bakalaura darbs sastāv no divām daļām – teorētiskās un analītiskās daļas. Analītiskās daļas apakšnodaļās tiek apkopota un analizēta informācijas par daudzdzīvokļu ēku dabiskās ventilācijas veidiem un to problēmām daudzdzīvokļu ēkās, un dabiskās ventilācijas siltuma atgūšanas sistēmu, tās daļām un raksturlielumiem. Teorētiskās daļā tiek aprēķināta dabiskās ventilācijas siltuma atgūšanas iekārta ar tam nepieciešamajiem inženiertīkliem – gaisa vadi, karstā ūdens pievadi, esošai daudzdzīvokļu ēkai Cēsīs. Šajā daļā, tiek aprēķinātas arī sistēmas būvniecības izmaksas, tās atmaksāšanās periods. Analītiskā un teorētiskā pētījuma rezultātā darba izvirzītais mērķis ir sasniegts, ir izpētītas dabiskās ventilācijas problēmas renovētās daudzdzīvokļu ēkās, un ir atrasts risinājums lai gaisa kvalitāti uzlabotu daudzdzīvokļu ēku telpās. Bakalaura darba apjoms ir 64 lpp., to veido divas nodaļas un divas apakšnodaļas, tajā ietverti 17 attēli, 5 tabulas un 3 pielikumi. Bakalaura darbā izmantoti 31 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi dabiskā ventilācija, daudzdzīvokļu ēkas, energoefektivitāte.
Atslēgas vārdi angļu valodā natural ventilation, apartment buildings, efficiency
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 21:06:07