Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Eksperimentu plānošanas mācību kursa praktisko darbu iekārtas prototipa izstrāde, izmantojot golfa principu"
Nosaukums angļu valodā "Development of a Practical Work Equipment Prototype for the Study Course: Experiment Planning Using the Golf Principle"
Autors Kristaps Bebris
Struktūrvienība 25400 Mehānikas institūts
Darba vadītājs Jānis Auziņš
Recenzents A.Januševskis, profesors
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts eksperimentu plānošanas kursa (DOE) praktisko darbu apguvei par eksperimentu plānošanu un optimizāciju dinamisku sistēmu darbības izpētē. Lai veicinātu labāku un padziļinātu izpratni par eksperimentu plānošanu un to ietekmējošajiem faktoriem, ir uzprojektēts iekārtas prototips, izmantojot golfa principu. Ar iekārtas prototipu ir iespējamas eksperimentu variācijas, tajā pašā laikā tos visus var veikt mācību telpā. Pirmajā nodaļā ir sniegts literatūras apskats par eksperimentu plānošanu, datu analīzes modeļa izvēles metodikām un galvenajām rezultātu analīzes metodēm. Tā kā iekārtas prototips tiek veidots izmantojot golfa principu, ir apskatīts golfa spēles princips un galvenie tās atribūti. Tiek vērsta uzmanība uz iekārtas prototipa pielietojuma nozīmi DOE mācību procesā. Otrā nodaļa ir piedāvāts iekārtas prototips. Tiek aprakstīta prototipa izveide, darbības princips, galvenie tā parametri un izstrādes procesa gaita. Trešajā nodaļā ir apskatīts izveidotais iekārtas prototipa darbības matemātiskais modelis, kurš radīts uz programmas MSC Adams/ View bāzes. Ir izklāstīts šīs programmatūras pielietojums eksperimentu plānošanā un veiktās darbības matemātiskā modeļa izstrādē, kā arī veikts Adams/View prototipa izstrādes apskats. Programmā MSC Adams/View ir veikta bumbiņas lidošanas trajektorijas modelēšana, mainot iekārtas modeļa dažādus parametrus. Ir analizēts golfa bumbiņas un iekārtas elementa kontakta modelis. Ceturtajā nodaļā ir analizēti eksperimenti, pielietojot datorprogrammu Design Expert un Kedro. Ir pārbaudīti un salīdzināti fizisko eksperimentu un matemātisko eksperimentu iegūtie dati. Darba beigās izdarīti secinājumi par izveidotā iekārtas prototipa pielietojumu DOE mācību kursā.
Atslēgas vārdi Eksperimentu plānošana Golfa princips iekārta
Atslēgas vārdi angļu valodā Design of experiments Principle of golf
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 16:20:13