Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iekšējo kontroles sistēmu novērtējums un ar muitas lietām saistīto incidentu analīze Latvijas loģistikas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of Internal Control Systems and Analysis of Customs Related Incidents in Latvian Logistics Companies"
Autors Klāvs Indriksons
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Iekšējo kontroļu novērtējums un ar muitas lietām saistīto incidentu analīze Latvijas loģistikas uzņēmumos”. Bakalaura tēma ir aktuāla, jo mūsdienu nemitīgi mainīgajā ikdienā uzņēmumu ilgtspējīgai pastāvēšanai nepieciešama pielāgošanās tirgus tendencēm un darba efektivitātes uzlabošana. Šī procesa ieguvēji ir visa sabiedrība kopumā, jo rodas iespējas efektīvāk izmantot ierobežotos resursus. Uzņēmumiem izplešoties to laba pārvaldība kļūst apgrūtināta un atbilstošas iekšējās kontroles sistēmas izveidošana ir to ilgtspējas un efektivitātes pamātā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt iekšējās kontroles sistēmu risinājumus Latvijas loģistikas uzņēmumos, analizēt atklātās nepilnības un sniegt risinājumus nepilnību novēršanai. Autors darba gaitā pielieto sekojošās pētījuma metodes: grafiskā metode, salīdzināšanas metodes, statistiskā analīze; aprakstošā jeb monogrāfiskā metode, kvantitatīvā pētījuma analīze. Pētījumā tiek apskatīta situācija uzņēmumos par 2015 gadu. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā tiek vispārīgi raksturota iekšējās kontroles sistēmas teorētiskā puse un izveides process, un tās neatkarīgu novērtēšanu iekšējā un ārējā audita ietvaros. Otrajā nodaļā tiek raksturoti incoterms starptautiskie tirdzniecības noteikumi un termini, kā arī transfertcenu politika un tās dokumentācijas saturs. Trešajā daļā tiek veikts iekšējās kontroles sistēmas novērtējums uzņēmumā A, analizējot COSO modeļa pamatelementus. Ceturtā nodaļa atspoguļo uz risku novērtējuma pamata atklātos ar muitas lietās saistītos incidentus uzņēmumā A, kā arī tiek sniegti priekšlikumu iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzlabošanai. Bakalaura darba apjoms: 62 lapaspuses, 2 attēli, 12 tabulas, 3 formulas un 33 izmantotās informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Iekšējo kontroļu novērtējums un ar muitas lietām saistīto incidentu analīze Latvijas loģistikas uzņēmumos, COSO, INTOSAI, trasfertcena, incoterms
Atslēgas vārdi angļu valodā Internal controls evaluation and matters regarding customs of logistic companies’ incident analysis, COSO, INTOSAI, transfer pricing, incoterms
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 14:15:46