Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums OTEC analīze un izmantošanas potenciāls
Nosaukums angļu valodā An Analysis of OTEC Potential and Application
Autors Maksims Jefimovs
Struktūrvienība 25000 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte
Darba vadītājs S.Jaundālders
Recenzents I.Bekmanis
Anotācija Maģistra darba tēma „OTEC analīze un izmantošanas potenciāls”, un šī darba autors Rīgas Tehniskās Universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras „Siltumenerģētikas un siltumtehnikas” studiju programmas students Maksims Jefimovs. Darba galvenais mērķis – veikt enerģijas un ekonomiskās situācijas analīzi pasaulē. Ieteikt un motivēt starptautisko sabiedrību izmantot alternatīvos enerģijas avotus, tostarp neierobežoto pasaules okeāna potenciālu, jo īpaši izmantot okeāna radīto siltumu, lai pārveidotu to lietderīgā enerģijā. Atjaunojamās enerģijas izmantošana uzlabos ekoloģisko situācija pasaulē, samazinot fosilā kurināmā izmantošanu un nodrošinās jaunattīstības un rūpnieciski attīstītajām valstīm noderīgo enerģiju, kurai ir patstāvīgs pieprasījums. Šī darbā teorētiskajā dāļā liela uzmanība tiek pievērsta OTEC staciju izpētei, kuras darbojas atvērtajos un slēgtajos ciklos, darbā tiek sniegts plašs OTEC iekārtu un efektivitātes parametru apraksts. Maģistra darbā tiek aprakstīts siltumapmaiņas process, starp jūras silto ūdeni un darba vielu.Praktiskajā daļā, darba gaitā tika veikts termodinamiskais aprēķins OTEC stacijas slēgtā ciklā.Darbā tika veikta detalizēta analīze par jauno darba vielu (R-717/R-170) priekšsiltuma mašīnām,kas ļaus samazināt izmērus, izmaksas un palielināt iekārtas jaudu. Liels daudzums zinātnisko publikāciju, žurnālu un grāmatu izpēte par OTEC ir vērtīgs informācijas avots, kas rāda kopskatu par OTEC iekārtu izmantošanu pasaulē. Nobeigumā tiek sniegti secinājumi par veikto darbu. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, kas sastāv no 106 lapām, ieskaitot 37 attēlus un 6 tabulas. Pievienots saraksts ar izmantoto literatūru no 39 avotiem.
Atslēgas vārdi OTEC, Siltumenerģētika, Elektroenerģētika, Siltumpārejas process, Termodinamiskais cikls, Renkina cikls, Alternatīvie enerģijas avoti
Atslēgas vārdi angļu valodā OTEC, Heat and Power Engineering, Electric energy, Heat Transfer process, Thermodynamic cycle, Rankine cycle, Renewable energy sources
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 13:35:23