Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Aģentos sakņotas modelēšanas pieejas salīdzinājums ar citām imitācijas modelēšanas pieejām
Nosaukums angļu valodā Comparison Between Agent Based Modelling and Other Simulation Based Approaches
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Egons Lavendelis
Recenzents Mg. sc. ing. Artis Ābolts
Anotācija Modelēšana var sniegt plašāku izpratni par pētāmo problēmsfēru. Imitācijas modelēšana tiek izmantota gadījumos, kad sistēma kļūst cilvēka intelektam un prātam grūti prognozējama. Izmantojot datoru un specializētu lietojumprogrammatūru, ir iespēja izstrādāt imitācijas modeļus reālām un augstas sarežģītības pakāpes problēmsfērām. Bakalaura darbā tiek analizētas vairākas tradicionālās imitācijas modelēšanas pieejas. Darbs satur pētījumu par tradicionālām imitācijas modelēšanas pieejām un diviem izstrādātiem imitācijas modeļiem. Bakalaura darbā tika izvirzīts mērķis, kurš tā izstrādes gaitā tika sasniegts: veikt aģentos sakņotas modelēšanas pieejas salīdzinošo analīzi ar citām imitācijas modelēšanas pieejām. Darbā ir piedāvāta aģentos sakņotas imitācijas modelēšanas izstrādātā modeļa salīdzinošā analīze ar diskrēto notikumu sistēmas pieejas modeli. Bakalaura darba struktūra sastāv no trim daļām: pirmajā daļā ir aprakstītas imitācijas modelēšanas definīcijas, terminu pielietojums. Otrajā daļā ir izpētīta aģentos sakņota modelēšana, intelektuālie aģenti un apkopotas to definīcijas. Tiek identificētas galvenās atšķirības un līdzības, kas iegūtas no zinātniskajiem publikācijām. Trešajā daļā ir apkopota informācija par bakalaura praktiskās daļas izstrādi, ir izstrādāti salīdzināšanas kritēriji un savstarpēji salīdzinātas abas pieejas. Darba nobeigumā tiek noformulēti secinājumi.
Atslēgas vārdi aģentos sakņota modelēšana imitācijas pieejas
Atslēgas vārdi angļu valodā agent-based modelling comparison simultaion
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 00:07:56