Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Dzelzceļa pārbrauktuvju caurlaides spējas optimizācija Rīgas ceļu sastrēgumu problēmas risināšanai
Nosaukums angļu valodā Optimization of railway level-crossing capacity for Riga traffic jam problem solution
Autors Irina Sahejeva
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs M.Gorobecs
Recenzents RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnol.katedras profesors Anatolijs Ļevčenkovs
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir optimizēt dzelzceļa pārbrauktuvju caurlaides spēju, lai samazinātu autotransporta sastrēgumus, kas tiek veikts ar vilcienu kustības grafika nobīdi ar mērķi samazināt dzelzceļa pārbrauktuvju aizvēršanas laiku. Tiek atrisināts optimizācijas uzdevums ar ierobežojumiem uz Torņakalns – Babīte posma piemēra, kurā atrodas divas pārbrauktuves, uz kurām bieži rodas sastrēgumi. Bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem, izmantotās literatūras saraksta un pielikuma. Bakalaura darba pirmajā nodaļā ir izpētīts pārbrauktuves aprīkojums un signalizācijas darbības princips, lietotā terminoloģija un klasifikācija. Bakalaura darba otrajā nodaļā ir definētas aprēķinu metodes un formulas pārbrauktuves signalizācijas darba parametru aprēķinām, kā arī vilcienu kustības grafika aprēķinu formulas un definēta mērķa funkcija optimizācijas uzdevuma risināšanai. Bakalaura darba trešajā nodaļā ir izanalizēts algoritms un izvēlētā optimizācijas metode bakalaura darba uzdevuma risināšanai, aprakstīts pielietotā ģenētiskā algoritma piemērs un darbības princips. Bakalaura darba ceturtajā nodaļā ir apskatīts dzelzceļa posms ar divām pārbrauktuvēm un veikta optimizācijas uzdevuma risināšana, veicot trīs optimizācijas variantus saskaņā ar algoritmu. Bakalaura darba aprēķinu rezultāti parāda, ka izmainot vilcienu kustības grafiku, var panākt dzelzceļa pārbrauktuves aizvēršanas laika samazināšanu, tādā veidā samazinot autotransporta dīkstāves laiku un samazinot sastrēgumus. Bakalaura darbā ir 73 lpp. teksts, satur ievadu, četras nodaļas, secinājumus, 6 pielikumus, 7 attēlus, 25 tabulas un 12 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Dzelzceļa pārbrauktuvju caurlaides spējas optimizācija Rīgas ceļu sastrēgumu problēmas risināšanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Optimization of railway level-crossing capacity for Riga traffic jam problem solution
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2016 23:57:28