Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Satiksmes organizācijas ietekme uz vides kvalitāti Liepājā”
Nosaukums angļu valodā “Influence of Traffic Organization on Enviromental Quality in Liepaja”
Autors Mārtiņš Jākobsons
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents G.Lasmanis, AS "VCI"
Anotācija Darbā "Satiksmes organizācijas ietekme uz vides kvalitāti Liepājā” pētīti kaitīgie izmeši, kas saistīti ar transportlīdzekļu pārvietošanos, kā arī meklētas iespējas vides kvalitātes uzlabošanai kontekstā ar uzlabojumiem satiksmes organizācijas risinājumos. Galvenie darbā apskatītie temati ir sekojoši: 1. Tiešie apkārtējo vidi ietekmējošie faktori, kurus izraisa satiksmē esošie transportlīdzekļi ; 2. Transporta radīto videi nelabvēlīgo faktoru ietekme uz vides piesārņojumu kopumā, atsevišķās valstīs, reģionos, Latvijā; 3. Būtiskākie satiksmes organizācijas elementi, kas ietekmē videi nelabvēlīgo apstākļu rašanos; 4. Iespējamie risinājumi satiksmes organizācijas optimizācijā, lai uzlabotu transporta plūsmu un samazinātu vides piesārņojumu, ko rada transportlīdzekļi; 5. Eksperimentāli aprēķini kaitīgo izmešu daudzuma noteikšanai Uliha ielas posmā Liepājā, sniedzot priekšlikumus satiksmes organizācijas optimizācijai, kas šos faktorus mazinātu; 6. Tehniski – ekonomiskā analīze izvēlēto satiksmes organizācijas risinājumu ieviešanas pamatotībai Pētījuma rezultātā Uliha ielā, Liepājā, doti konkrēti tehniski – ekonomiski pamatoti risinājumi satiksmes organizācijas izmaiņām, ar kuru palīdzību iespējama gan vides, gan ekonomisko zaudējumu samazināšana, kā arī sniegts priekšlikums turpmāku pasākumu veikšanai citās pilsētas ielās nākotnē. Kopumā darbs izstrādāts uz 116 lapaspusēm, iekļaujot tajā 47 tabulas un 34 attēlus. Darba izstrādē izmantoti 45 literatūras un interneta resursi.
Atslēgas vārdi satiksme, vide, luksofori
Atslēgas vārdi angļu valodā traffic, environment, traffic lights
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2016 16:07:36