Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Datu replicēšanas optimizēšanas iespējas datu noliktavās
Nosaukums angļu valodā Data Replication Optimization Possibilities in Data Warehouses
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Mg. sc. ing. Krišjānis Muskars
Recenzents Mg. sc. ing. Armands Baranovskis
Anotācija Pētnieciskā darba izstrādes gaitā tiek izvēlēts viens no aktuālākajiem datu replicēšanas rīkiem Attunity Replicate ar mērķi parādīt tās iespējas un rīka galveno nozīmi, ka arī gūt padziļinātas zināšanas datu replicēšanas iespējās datu noliktavās. Lai sasniegtu nepieciešamos mērķus, darba struktūra tika loģiski sadalīta. Daudzi pētījumi tika saistīti ar datu noliktavas tehnoloģijām. Tādējādi, pētnieciskā darba izstrādes gaitā tika padziļināti izpētīts datu noliktavas jēdziens, OLAP, ETL, turpmāk arī datu replikācija, lai iegūtu priekšstatu par datu noliktavas jomu. Praktiska daļa tika izveidots replikācijas piemērs, ar mērķi īstenot to vienā no aktuālākajiem datu replicēšanas rīkiem un aprakstīt visas sastopamas kļūdas. Balstoties uz iegūtiem rezultātiem, tika izvirzīts secinājums par to, ka Attunity Replicate ir diezgan ērts produkts, kurš var īstenot nepieciešamas replikācijas iespējas un būt konkurentspejīgam replikācijas rīku tehnoloģijās. Tomēr ir sastopamas arī grūtības replikāciju īstenošanā, tāpēc ir sniegtas nepieciešamas rekomendācijas par replikāciju optimizēšanu. Dokumentā ir 57 lappuses., 21 attēli, 2 tabulas un 25 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Datu noliktava, Replikācija, Datu vitrīna, Biznesa intelekts, Faktu un dimensiju tabulas, Iegūšana, transformācija un ielāde, OLAP, Izmainīto datu tveršana, Oracle GoldenGate, Informatica Data Replicator, Attunity Replicate
Atslēgas vārdi angļu valodā Data warehouse, Replicate, Data Mart, Business Intelligence, Fact and Dimension tables, ETL, OLAP, CDC, Oracle GoldenGate, Informatica Data Replicator, Attunity Replicate
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2016 16:00:38