Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanas problēmas un risinājumi Siguldas novadā
Nosaukums angļu valodā Multi-storey apartment building management problems and solutions in Sigulda region
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Iveta Puķīte, Mg., SIA "Ādažu namsaimnieks", pārvaldnieks
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanas problēmas un risinājumi Siguldas novadā. Darba mērķis: Iepazīties ar pašlaik Siguldā pastāvošajiem daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāju veidiem, izpētīt sīkāk to darbību, atklāt nepilnības, izstrādāt priekšlikumus to novēršanai un darbības uzlabošanai. Mērķa sasniegšanai autors realizēja šādus uzdevumus: 1. Izpētīja variantus daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanā; 2. Analizēja gan īpašnieka, gan apsaimniekotāja tiesības un pienākumus; 3. Novērtēja Siguldas apsaimniekotāju darbību un tās pilnveides virzienus ar anketēšanas palīdzību; 4. Izpētīja Siguldas namu apsaimniekošanas uzņēmumu darbības pilnveides nepieciešamību un iespējas; 5. Izstrādāja priekšlikumus apsaimniekotāju efektīvākas darbības uzlabošanai un nepilnību novēršanā. Pētījuma gaitā autors pierādīja, ka inovatīvs IT risinājums namu apsaimniekotāju realizējamo projektu un izmantoto resursu rādītāju kontrolei un analīzei, progresīva informācijas aprites sistēma un profesionāls personāls, ir namu apsaimniekošanas nozares uzņēmuma darbības efektivitātes galvenais priekšnoteikums. Autora izstrādātais un realizējamais projekts namu apsaimniekotāju darbības efektivitātes uzlabošanai, kā arī izstrādātie priekšlikumi ir aktuāli un praktiski nozīmīgi Sigulda namu apsaimniekošanas uzņēmumiem darbības pilnveidei.
Atslēgas vārdi Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pārvaldīšanas problēmas un risinājumi Siguldas novadā
Atslēgas vārdi angļu valodā Multi-storey apartment building management problems and solutions in Sigulda region
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2016 13:10:26