Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums "Radio caur šķiedru" tehnoloģijas veiktspējas novērtējums nākamās paaudzes tīkliem
Nosaukums angļu valodā Performance evaluation of radio-over-fiber technology in next generation network
Autors Akeem Abdul Daudu
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Jurģis Poriņš
Recenzents Vjačeslavs Bobrovs
Anotācija Radio caur šķiedru (Radio-over-Fiber (ROF)) ir tehnoloģija, kas apvieno mikroviļņu radio un optisko šķiedru sakaru tehnoloģijas. Šī ir ļoti perspektīvs risinājums vairāku iemeslu dēļ: 1) ir iespējas samazināt šūnu izmēru, tai pašā laikā nodrošinot vairāk lietotāju piekļuvi; 2) paplašināt piekļuves tīklu risinājumus, palielinot attālumu un esošo radio sakaru pārklājumu, palielināt pārraides jaudu un samazināt, uzlabojot pēdējās jūdzes iespējas; 3) ļauj pilnvērtīgi izmatot šķiedra līdz x (Fiber to the x (FTTx)) pasīvo optisko tīklu un nākamās paaudzes optisko piekļuves tīklu sniegtās iespējas. Ar ROF jēdzienu saprot tehnoloģiju, kurā radio signāli tiek pārraidīti caur optisko šķiedru. Nākamās paaudzes tīkliem (Next Generation Network (NGN)) jāspēj nodrošināt šā brīža vajadzības un nākotnes izmantojamo tehnoloģiju iespējas, nodrošinot augstas kvalitātes platjoslas, interaktīvas un multivides pakalpojumus gan mobilajos, gan fiksētajos tīklos. Šajā maģistra darbā ir veikta ROF izpēte un analīze NGN, kā arī novērtētas ROF tehnoloģijas iespējas, apskatītas galvenās optisko šķiedru pārraides sistēmu elementi un uzbūves principi, sniegts ievads par mikroviļņu radio pārraides sistēmām. Tālāk darbā veikta ROF komponenšu izvēle un to konfigurācija saskaņā ar izvēlēto pētījuma shēmu, kā arī novērtēta CFIP Lumina optiskie raiduztvērēju parametru analīze un caurlaides spējas izvērtējums. Ar plānošanas un modelēšanas datorsimulācijas "ICS Basic" palīdzību novērtēts radiolīnijas jaudas budžets, izmantojot eksperimentāli iegūtos mērījumu rezultātus. Darba 1-3 nodaļa satur galveno literatūras avotu pārskatu un analīzi. Sākot no darba 4 līdz 6 nodaļai, ir veikts Rīgas Tehniskā universitātes Telekomunikāciju institūta ātrdarbīgo optisko sakaru sistēmu laboratorijā veikto eksperimentu apraksts, datorsimulācijas parametru izvēles un rezultātu apraksts, kā arī veikts rezultātu izvērtējums 7. nodaļa ir secinājumi par galvenajiem eksperimentu un datorsimulāciju rezultātiem. Kopumā skaitliskie rezultāti apliecina, ka izvirzītais mērķis ar ROF produktu CFIP Lumina ir iesniegts un to var izmantot realizācijai WDM-PON arhitektūrā. CFIP Lumina sniedz iespējas paplašināt esošo radiofrekvenču tīkla pārklājumu un nodrošinās caurlaides spējas pieaugumu nākamās paaudzes piekļuves tīklos.
Atslēgas vārdi Radio caur šķiedru, mikroviļņu radio un optisko šķiedru sakaru tehnoloģijas, Nākamās paaudzes tīkliem, CFIP Lumina, Ar plānošanas un modelēšanas datorsimulācijas "ICS Basic", Telekomunikāciju institūta, ātrdarbīgo optisko sakaru sistēmu laboratorijā , WDM-PON arhitektūrā
Atslēgas vārdi angļu valodā Radio over fiber (RoF), Next Generation Networks (NGN) , Wavelength Division Multiplexing (WDM), Passive Optical Network (PON), Radio access network, FTTX, FTTH, FTTP, FTTB, FTTN, Modulation, Bandwidth, Insertion loss, Radio Link Budget, planning and modelling tool ICS Basic, CFIP Lumina, Gigabit Ethernet backbone, ACM and ATPC support
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2016 11:48:07