Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Clojure valodas izpēte paralēlās programmēšanas kontekstā
Nosaukums angļu valodā Research on Clojure Language in the Context of Parallel Programming
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Pāvels Rusakovs, Dr.sc.ing.
Recenzents V.Nazaruks, Mg.sc.ing., SIA „ABC software” sistēmu analītiķis
Anotācija Bakalaura darbā ir noskaidroti paralēlās skaitļošanas un laiksakritības koncepti, kā arī koordinācijas, sinhronizācijas un mainīga stāvokļa problēmas, kas skar šo programmēšanas nozari. Ir apskatīti dažādi veidi, kā veikt paralēlo programmēšanu Clojure valodā. Izpētīts kā Clojure ar savu kontrolēta mainīga stāvokļa dizaina filozofiju, funkcionālo programmēšanu, datu struktūrām un atsauču tipiem piedāvā risināt tipiskas problēmas, kas saistītas ar paralēlisma ieviešanu. Noskaidroti piemērotākie lietošanas scenāriji dažādām Clojure valodas iespējām. Darba gaitā ir izstrādātas 6 praktiskas programmas Java un Clojure valodās, kas risina 3 klasiskus laiksakritības vai paralēlās skaitļošanas uzdevumus. Katra uzdevuma Java un Clojure risinājumi ir salīdzināti pēc izmantotajām sinhronizācijas un paralelizācijas metodēm, koda apjoma un sarežģītības. Paralēlas skaitļošanas gadījumā nomērīta un salīdzināta arī ātrdarbība. Rezultātā ir izdarīti spriedumi par Clojure valodas piemērotību un lomu paralēlā programmēšanā. Dokumentā ir 42 lappuses, 22 attēli, 3 tabulas, 7 pielikumi un 24 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi clojure, paralēlā programmēšana, laiksakritība
Atslēgas vārdi angļu valodā clojure, parallel programming, concurrency
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 22:57:36