Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for improving business performance of a service company
Autors Arnolds Brics
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents IEVF doktorants, Mg.oec. Māris Millers
Anotācija Diplomprojekta darba temats ir „Pakalpojuma uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”. Darba autoram šī tēma ir saistoša, jo pakalpojuma uzņēmumam un ar tiem saistītie jautājumi, piemēram, sabiedrības uzskati par pakalpojuma kvalitāti, kas strādā pakalpojuma biznesā un konkrēta uzņēmuma attīstība. Šī tēma mūsdienu ekonomiskajos procesos ir aktuāla, jo pakalpojums ir nepieciešams gan devējiem, gan patērētājiem. Diplomprojekta darbs sastāv no trim daļām. Diplomprojekta darba sākumā darba autors izstrādā analītisko daļu, kurā izanalizē pakalpojumu uzņēmumu situāciju Latvijā un izstrādā SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecībā” darbību. Otrajā nodaļā darba autors izstrādā projekta daļu, kur parāda, kā ar ekonomiskajiem aprēķiniem prot izmantot analītiskās daļas rezultātus, sniedzot ieteikumus tādu izvirzīto problēmu risināšanā. Diplomprojekta trešajā daļā darba autors izstrādā tehnoloģisko daļu, kur izmanto tīklveida grafiku, kas palīdz plānot laiku jaunās tehnikas iegādei. Diplomprojekta apjoms ir 64. lpp. Diplomdarbā ir 28 tabulas, 18 attēli un darbam ir pievienots 1 pielikums. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 19 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: pakalpojums, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbība,pakalpojums
Atslēgas vārdi angļu valodā service business
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 20:09:12