Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Risku vadīšanas iepējas nekustamā īpašuma pārvaldīšanā
Nosaukums angļu valodā Risk management capabilities in real estate management
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Oskars Caune
Recenzents Iveta Puķīte, Mg., SIA "Ādažu namsaimnieks", pārvaldnieks
Anotācija Diplomprojekta tēma ir “Risku vadīšanas iespējas nekustamā īpašuma pārvaldīšanā”. Diplomprojekta mērķis ir apskatīt teorētiskus un praktiskus aspektus risku vadīšanai nekustamā īpašuma pārvaldīšanā, izstrādāt riska mazināšanas pasākumus mazām pārvaldīšanas organizācijām. Darba uzdevumi ir noteikt un izvērtēt būtiskus nozares riskus, veikt risku klasifikāciju, novērtēšanu un mērīšanu, kā arī izstrādāt paņēmienus riska mazināšanai nekustamā īpašuma pārvaldes uzņēmumos. Diplomprojekts izstrādāts, pamatojoties uz literatūras avotu apkopojumu, dažādām publikācijām un Interneta avotiem. Darba pamatā ir izmantota datu analīzes metode, kā arī analizēta zinātniskā literatūra, starptautiski pētījumi un zinātniskie raksti, kas saistīti ar darba tēmu. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā tiek apskatīta nekustamā īpašuma pārvaldīšana, tās tiesiskais regulējums. Otrajā daļā tiek apkopoti riska vadības pamati un riska jēdziens. Trešajā daļā tiek izpētīts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmums un tajā notiekošie procesi, veikta riska noteikšana, īstenoti riska vadības paņēmieni uzņēmuma darbības pilnveidošanai un iespējamo draudu samazināšanai. Sastādīts risku apraksts mazam nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumam, izdalīti būtiskie riski, apkopoti risku vadības stratēģijas varianti. Izstrādāti piedāvājumi un metodiskas rekomendācijas efektīvai risku pārvaldībai. Par vienu no riska vadīšanas stratēģijām tiek izvēlēta riska nodošana apdrošināšanai. Ceturtajā daļā tiek izskatīti darba un dabas aizsardzības jautājumi. Atbilstoši diplomprojekta mērķim tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojektā ir 85 lapas, to veido ievads, 4 nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekta izstrādāšanas gaitā tika izmantoti 16 attēli, un 42 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Risks,vadīšana, nekustamā īpašuma pārvaldišana
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk, management, real estate management
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 19:01:53