Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Z/S “Mazpickēni” ražošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Production Efficiency of Mazpickēni Farm
Autors Kristaps Skaldis
Struktūrvienība 02661 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Mg.oec J. Mežiels
Recenzents Prof. Dr.math. V.Jansons
Anotācija Diplomprojektu “ZS “Mazpickēni” ražošanas efektivitātes paaugstināšanas projekts” ir izstrādājis Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurants Kristaps Skaldis. Diplomdarbā tiks veikta uzņēmuma darbības un finanšu rādītāju analīze, tiks izpētīta lauksaimniecības nozare, veikta uzņēmuma SVID analīze, kā arī tiks sniegti ieteikumi uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai. Analītiskajā daļā tiek tiks veikts uzņēmuma vispārīgs raksturojums, lauksaimniecības nozares analīze un finanšu analīze. Analītiskās daļas noslēgumā ir izstrādāti ieteikumi uzņēmuma ražošanas efektivitātes paaugstināšanai. Diplomdarba aprēķinu daļā tiks aprakstīti pasākumi, kuru īstenošana palīdzētu uzlabot uzņēmuma ražošanas efektivitāti: Pamatlīdzekļu nomaiņa, darbības veida maiņa un finansējuma piesaiste. Tiks veikts katra pasākuma efektivitātes un izmaksu aprēķins, kā arī tiks aprēķināts kopējais ieguvums no projekta īstenošanas. Tehnoloģiskā daļa ir veidota no divām daļām. Pirmajā daļā tiks veikts projektam nepieciešamā laika aprēķins izmantojot programmu MS Project. Projekta otrajā daļā tiks veikta pieprasījuma apjoma prognoze izmantojot slīdošo vidējo metodi sezonas komponentu gadījumā MS Excel vidē. Darba nobeiguma daļā balstoties uz aprēķinu daļas rezultātiem tiks uzskaitīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Diplomprojektam ir pievienots 1 pielikums. Diplomprojekta apjoms ir 71 lapas. Diplomdarbā ietilpst 15 attēli 36 tabulas un 2 formulas.
Atslēgas vārdi Ražošanas efektivitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of production effectivity
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 18:11:41