Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Company’s Business Activity
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. K. Didenko
Recenzents Prof., Dr.oec. V. Jurēnoks
Anotācija Ar katru dienu pasaulē arvien vairāk tiek runāts par bioloģisku produkciju. Darbā tiek apskatīta ZS „Smēdnieki”, kura jau 15 gadus nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību. Nākotnes plānos ir darbības virziena maiņa no lopkopības un augļkopību, kas tiek apskatīta turpmākajā darbā. Darba autore: Dace Grundmane. Darba tēma: „Uzņēmuma saimnieciskās darbības pilveidošana”. Darba veids: Diplomprojekts. Studiju programma: Uzņēmējdarbība un vadība. Darba zinātniskais vadītājs: Profesors RTU, Dr.oec., Konstantīns Didenko. Darba apjoms: Darbs sastāv no 66 lapām, 42 attēliem, 25 tabulām, 2 pielikumiem un 22 izmantotās informācijas avotiem. Atslēgas vārdi: lauksaimniecība, investīcijas, realizācija. Pētījuma mērķis: Galvenais pētījuma mērķis ir izvērtēt pašreizējos saimniecības darbības rādītājus, veikt tirgus analīzi, mainot darbības virzienu, veikt nepieciešamo investīciju aprēķinu, atmaksāšanās periodu un prognozes. Darba galvenais mērķis: analizēt saimniecības rādītājus, noteikt saimniecības konkurentus, analizēt saimniecības risku un to ietekmi, SVID analīzi, analizēt pašreizējā tirgus situāciju Latvijā, izvērtēt realizācijas iespējas, mainot darbības virzienu, izveidot sortimentu, izvērtēt produkta uzglabāšanas, transportēšanas veidus un izveidot mārketinga plānu. Darba saturs: ievads, analītiskā daļa, kur tiek apskatīta pašreizējā situācija, literatūras apkopojums, projekta aprēkina daļa, kur tiek veikti aprēķini, tehnoloģiskā daļa, kur tiek veidota datu bāze, secinājumi, priekšlikumi, pielikumi. Pētījuma metodes: salīdzinošā un aprakstošā. Darba rezultāti: aprēķinātas nepieciešamās investīcijas, atmaksāšanās periods, prognozēta peļņa vai zaudējums, alternatīvu analīze, izstrādāts mārketinga plāns. Darba izmantojamība: balstoties uz darba veiktajiem aprēķiniem, saimniecības rādītājus var izmantot kā pamatu, rakstot ES projektu.
Atslēgas vārdi Lauksaimniecība, investīcijas, realizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Agriculture,investment,realization
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 17:33:26