Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jahtu biznesa stratēģijas izstrāde Turcijas tūrisma nozarei
Nosaukums angļu valodā Development of Yacht Business Strategy for Turkish Tourism Sector
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Deniss Šceulovs
Recenzents Vitālijs Jurēnoks
Anotācija ANOTĀCIJA Denizhan YİĞİT. Jahtu biznesa stratēģijas izstrāde Turcijas tūrisma nozarei: Maģistra darbs / Denizhan YİĞİT, doc. Deniss Ščeulovs – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, ārzemju studentu departaments, maģistra programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 2016 gads. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Maģistra darba apjoms ir 85 lapaspuses. Tajā ietilpst ievads, analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi, bibliogrāfiskais saraksts. Bibliogrāfisko sarakstu veido 64 informācijas resursi. Analītiskā daļa sastāv no trīs apakšdaļām. Pirmā apakšdaļā sniegta detalizēta informācija un daži statistiskie dati par Pasaules jahtu tūrismu. Otra apakšdaļa detalizēti apraksta Turcijas jahtu tūrismu. Trešā apakšdaļā veikta uzņēmuma “Sea Bella Yacht Company” SVID analīze. Teorētiskās daļas pirmā apakšdaļā pētītas tūrisma biznesa menedžmenta stratēģijas. Otrā apakšdaļā sniegta informācija par zaļā biznesa modeli, inovācijām, kā arī aprakstīti daži praktiskie piemēri. Trešā apakšdaļā ietverti mārketinga stratēģijas pētījumi, nozares taktikas, aktivitātes un stratēģiju veidi, stratēģijas modelis. Mārketinga stratēģijas izmantošana zēģelētāju biznesā un jahtu tūrisma biznesa produktiem, cenu veidošana, produktu veicināšana un izplatīšana. Praktiskā daļā autors izstrādā mārketinga stratēģiju “Sea Bella Yacht Company”, kas ietver arī mārketinga plānu un mārketinga kompleksu. Tika aprēķināts uzņēmuma peļņas slieksnis, sastādīta izmaksu tāme, izveidota prognoze par paredzamiem ieņēmumiem no jaunas mārketinga stratēģijas ieviešanas. Maģistra darbā 12 attēli un 16 tabulas.
Atslēgas vārdi Jahtu biznesa stratēģijas izstrāde Turcijas tūrisma nozarei: Maģistra darbs,2016 gads.,85 lapaspuses
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Yacht Business Strategy for Turkish Tourism: Master Thesis,2016.85 pages.
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 17:15:20