Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kravas pārvadājumu risku novērtējums SIA “Kreiss””
Nosaukums angļu valodā "Risk Assessment of Cargo Transport at “Kreiss” Ltd."
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darbā „Kravu pārvadājumu risku novērtējums uzņēmumā SIA ”Kreiss”” tika apskatīta un analizēta kravu pārvadājumu nozare, kā arī veikta risku analīze attiecībā uz uzņēmumu SIA „Kreiss”, pievēršot lielāku uzmanību tieši kravu pārvadājumu riskiem. Risks ir jēdziens, kuru lieto, lai izteiktu bažas par iespējamo nenoteiktās nepastāvīgās apkārtējās vides ietekmi uz organizācijas darbību un mērķu sasniegšanu. Katram uzņēmumam jāpievērš uzmanība riska analīzei, tieši tāpēc šīs jautājums ir aktuāls gan atsevišķiem uzņēmumiem, gan valstij. Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz uzņēmuma darbības analīzi, veikt kravu pārvadājumu risku identificēšanu un novērtēšanu uzņēmumā SIA „Kreiss”. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai ir noteikti sekojoši uzdevumi: 1. Sniegt vispārēju transporta nozares raksturojumu un veikt transporta nozares ārējās vides analīzi; 2. Apzināt risku vadības principus un metodoloģiju; 3. Identificēt un novērtēt kravu pārvadājumu riskus uzņēmumā SIA „Kreiss”; 4. Izstrādāt secinājumus par uzņēmuma SIA „Kreiss” darbību un kravu pārvadājumu riskiem, kā arī snieg priekšlikumus situācijas uzlabošanai. Pētījuma objekts ir transporta uzņēmums, pētījuma priekšmets ir risku vadība un riksu pārvaldības vieta risku vadības sistēmā. Bakalaura darbā ir 3 daļas. Pirmajā daļā ir teorētiskais pamats, kur tika aprakstīta kravu pārvadājumu nozare un galvenie tās regulēšanas instrumenti. Otrajā daļā tika apskatīta noteiktā kravu pārvadājumu uzņēmuma darbība. Trešajā daļā tika apkopota informācija par riska vadību, ka arī veikta SIA „Kreiss” uzņēmuma pārvadājumu riska analīze. Darbs sastāv no 61 lapaspusēm, tajā iekļauti 9 attēli un 9 tabulas. Pētījuma praktiskā nozīme ir tajā, ka tika izdarīts analitiski pamatots secinājums par kravu pārvadājumu risku ietekmi uz uzņēmumu SIA „Kreiss”, kā arī izteikti praktiski pielietojami priekšlikumi risku mazināšanai.
Atslēgas vārdi Riski, krava, parvadajumi, muitas riski
Atslēgas vārdi angļu valodā risks, transport, customs
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 13:06:13