Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvās likmes noteikšana Latvijā un Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Composition of Corporate Income Tax Effective Rate in Latvia and European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvās likmes noteikšana Latvijā un Eiropas Savienībā”. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām: analītiskā daļa, teorētiskā daļa un prakstiskā daļa. Maģistra darba apjoms ir 88 lappuses, tajā iekļautas 6 tabulas, 3 attēli, 1 formula un 1 pielikums. Darba izstrādē izmantots 31 literatūras avots. Analītiskajā daļā tiek aprakstīta saistītā informācija par uzņēmumu ienākuma nodokli Latvijā un Eiropas Savienībā. Tiek identificēti faktori, kuri ietekmē efektīvās nodokļa likmes veidošanos. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīti un analizēti uzņēmumu ienākuma nodokļa efektīvās likmes galvenie veidošanās faktori Latvijā un Eiropas Savienības valstīs kā Lietuva, Igaunija, Polija un Vācija. Aplūkota galveno faktoru ietekme uz uzņēmējdarbību un valsts budžetu kopumā. Prakstiskajā daļā tiek izvērtēts ar izvirzītās hipotēzes saistītās problēmas risinājumu iespējas: regulāri izvērtēt (reizi 4 gados) uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaižu un atvieglojumu piemērošanas efektivitāti un vēlamo rezultātu izpildi, saistīto normatīvo aktu, kas nosaka atlaižu un atvieglojumu politiku, interpretēšanas un piemērošanas semināru organizēšana un nodokļu maksātāju izglītošana saistībā ar nodokļu nomaksas ietekmi uz valsts un uzņēmējdarbības attīstību. Darba nobeigumā, vadoties pēc praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi klientu apkalpošanas pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Uzņēmumu ienākuma nodoklis, efektīvā nodokļa likme
Atslēgas vārdi angļu valodā Effective tax rate, corporate taxation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 11:42:24