Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Intelektuāla kapitāla ietekme uz uzņēmuma darbību
Nosaukums angļu valodā The impact of Intellectual capital on company performance
Autors Natrada Rienthong
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Karine Oganisjana
Recenzents Leonards Budņiks
Anotācija Rienthong N. Intelektuālā kapitāla ietekme uz uzņēmuma darbību: Bakalaura darbs / Rienthong N, Prof. Dr.oec. Karine Oganisjana, Mg. oec. Vladimirs Šatrevisčs – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju student departaments, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Bakalaura darba apjoms ir 63 lpp (neieskaitot pielikumus). Bakalaura darbs ietver ievadu, analītisko apskata daļu, pētījumu un aprēķinu daļas, secinājumiem un bibliogrāfijas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir iekļauti 85 resursi. Analītiskā apskata daļa sastāv no piecām apakšnodaļām, kurās tiek pētīta teorētiskā bāze un terminoloģija – intelektuālais kapitāls un tā elementi pirmajā apakšnodaļā, intelektuālā kapitāla identifikācijas metodika otrajā apakšnodaļā, Pievienotās Intelektuālās Vērības Koeficients - vispārīga informācija un mērīšanas metodes trešajā apakšnodaļā, uzņēmuma sniegums un finanšu rādītāji ceturtajā apakšnodaļā un statistikas datu analīze piektajā apakšnodaļā Papildus nepieciešamie paraugi kā piemēram statistikas dati, aprēķini un anketas ir atrodami darba pielikumā. Pētījumu aprēķinu daļā sastāv no trijām apakšnodaļām, kas ietver pētījuma strukturālo izstādi uzņēmumam "Lāči". Bakalaura darba autors pielietoja sekojošu metodoloģiju un pētījumu metodes - Analītiskās Hierarhijas Procesu, nekonsekventu matricu risināšanas pieeju, Pievienotās Intelektuālās Vērības koeficientu, interviju, pāru salīdzināšanas anketu, uzņēmuma finanšu rādītāju aprēķinus, regresijas un korelācijas koeficientu analīzi. Pētījumu var izmantot jebkurš uzņēmums/organizācija ar mērķi attīstīt/uzlabot intelektuālā kapitāla vadību un uzņēmuma sniegumu. Pētījuma periods ir no 2009. – 2014. gadam. Bakalaura darbā ir iekļauti 18 attēli, 16 tabulas, 21 formulas un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Analytic Hierarchy Process (AHP), Skandia Navigator, Value Added Intellectual Coefficient (VAIC), intelektuālais kapitāls, pievienotā vērtība, uzņēmuma darbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Analytic Hierarchy Process (AHP), Skandia Navigator, Value Added Intellectual Coefficient (VAIC), intellectual capital, value added, company performance
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 09:46:10