Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Tīmekļa lietotņu izstrādes ar Python valodu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Web Applications Development with Python Language
Autors Rinalds Kublis
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs P.Rusakovs, Dr.sc.ing.
Recenzents Dr.sc.ing., doc. G.Alksnis, RTU LDK
Anotācija Mūsdienās plaši tiek izmantotas tīmekļa lietotnes, līdz ar to ir nepieciešami risinājumi, ar kuru palīdzību ir iespējams izveidot tīmekļa lietotnes. Python valoda ir skriptēšanas valoda, ar kuras palīdzību var izstrādāt tīmekļa lietotnes, vai daļu no tās, izmantojot kādu satvaru no citām valodām, piemēram, Jython vai IronPython. Tomēr Python valodai ir daudzas alternatīvas, tāpēc būtiski ir saprast, kādās situācijās Python valodai ir priekšrocība salīdzinājumā ar citām valodām. Darbā tiek aplūkota Python valodas specifika un valodas uzbūve. Tiek apskatītas un analizētas Python valodas iespējas. Lai varētu noteikt priekšrocības un trūkumus, darbā tiek salīdzināta Python valoda ar citām alternatīvām – PHP un Node.js. Darbā tiek izstrādātas nelielas tīmekļa lietotnes gan Python valodā, gan alternatīvās valodās, lai varētu veikt veiktspējas mērījumus. Lietotņu izstrāde parāda katras valodas galvenās atšķirības to sintaksē un uzbūvē. Valodas tiek salīdzinātas pēc izvēlētajiem faktoriem un to veiktspējas rādītājiem. Tiek sniegts pamatots viedoklis par Python valodas priekšrocībām un trūkumiem, apskatīti dažādi varianti, kādām tīmekļa lietotnēm vispiemērotākā būtu tieši Python valoda. Tiek apskatītas problēmas, kādas ir Python valodai, izmantojot to tīmekļa lietotņu izstrādei, kā arī darba autors ierosina uzlabojums, lai šīs problēmas varētu novērst. Dokumentā ir 50 lappuses, 36 attēli, 7 tabulas, 8 pielikumi un 30 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Python, tīmekļa lietotnes, PHP, Node.js
Atslēgas vārdi angļu valodā Python, Web applications, PHP, Node.js
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 23:12:30