Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing Competitiveness of Services Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Docents, MBA Modris Ozoliņš
Anotācija Diplomprojekta tēma ir pakalpojumu uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Konkurētspējas paaugstināšana ir viens no galvenajiem uzņēmuma pastāvēšanas un attīstības mērķiem, jo tieši augstāka konkurētspēja ļauj uzņēmumam iegūt lielāku tirgus daļu attiecīgajā darbības jomā. Lai rastu veidu, kā paaugstināt savu konkurētspēju, nepieciešams skaidri apzināties, ko uzņēmums vēlas sasniegt. Pamatojoties uz projekta tēmas aktualitāti, tiek izvirzīts mērķis - izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma Aktsiaselts ADAM Bd filiāle „Adam Decolight Latvia” konkurētspējas paaugstināšanai. Darba mērķa sasniegšanai, tika veikti šādi uzdevumi - izvērtēt nozari, kurā darbojas uzņēmums, lai noteiktu nozares attīstību virzošos spēkus un attīstību kavējošos spēkus , izstrādāt uzņēmuma SVID analīzi, lai definētu galvenās problēmas, izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma problēmu novēršanai un apkopot priekšlikumus un secinājumus. Diplomprojekta pirmajā daļa tiek izpētīta uzņēmuma nozare un Aktsiaselts ADAM Bd filiāle „Adam Decolight Latvia” darbība. Otrajā daļa tiek sniegti ieteikumi uzņēmuma apgrozījuma prognozēšanai, loģistikas pilnveidošanai un uzņēmuma montāžas un demontāžas servisa pilnveidošanai. Trešajā daļa tiek parādīta uzņēmuma datu bāzes veidošana „Excel” vidē. Projekta sniegtie ieteikumi ļautu uzņēmumam paaugstināt savu tirgus konkurētspēju. Diplomprojekta ir 36 attēli, 24 tabulas un 8 formulas.
Atslēgas vārdi konkurētspējas paaugstināšana, konkurētspēja, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā Increasing Competitiveness, Competitiveness, Entrepreneurship
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 17:19:16