Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketing komunikāciju plānošana pakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Marketing Communication planning in Service Industry
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Leonards Budņiks
Anotācija Anotācija Soyibbekov B. Mārketinga komunikācija pakalpojumu uzņēmumā: Bakalaura darbs/ B.Soyibbekov, Docentete Dr.oec. Ieva Andersone – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studiju departaments, studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2016. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tā apjoms ir 73 lapaspuses (neskaitot pielikumus). Tas sevī ietver ievadu, teorētisko daļu, praktisko daļu, secinājumus un bibliogrāfisko sarakstu. Bibliogrāfiskais sarakstā ir 79 informācijas avoti. Bakalaura darba teorētiskā daļa sevī ietver apakšnodaļas, kuras veltītas mārketinga komunikāciju analīzei pakalpojumu nozarē, apskatīti pakalpojumu mārketinga 7P elementi. Bakalaura praktiskajā daļā vairākās apakšnodaļās ir veikta SIA “BISCUIT&CO” iekšējās un ārējās vides analīze, apskatīta uzņēmuma mārketinga stratēģija, veikta SVID analīze un izstrādātas komunikāciju aktivitātes restorānam “Uzbekistāna”. Pētījuma periods ir no 2009-2016. gadam. Bakalaura darbā ir iekļauti 3 attēli un 4 tabula.
Atslēgas vārdi Mārketinga komunikācija pakalpojumu uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā MARKETING COMMUNICATIONS IN SERVICE INDUSTRY
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 14:53:25