Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Darba risku samazināšana darba aizsardzības kompetentajā institūcijā
Nosaukums angļu valodā Reducation of a Jobs Risk in the Institution of Competent Protection
Autors Ivars Veide
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Ieviņš
Recenzents MSc., Eur.Erg. R.Balnass
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Ivars Veide Bakalaura darba vadītājs: Jānis Ieviņš, profesors, Dr.oec Bakalaura darba tēma: ‘’Darba risku samazināšana darba aizsardzības kompetentajā institūcijā.” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 73 lapas. Bakalaura darbs satur 38 attēlus,7 tabulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba literatūras sarakstā ir ietverti 29 informācijas avoti. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir sniegt uzņēmumam ieteikumus, lai samazinātu darba vides risku un arodsaslimšanu kompetentajās institūcijās. Teorētiskajā daļā ir atspoguļota normatīvo aktu prasības darba aizsardzības sistēmas izveidei un normatīvo aktu prasības darba vides risku vētrēšanai. Kā arī darba vides riska faktoru novērtēšanā. Analītiskajā daļā ir aprakstīts pakalpojumu sniedzēja raksturojums un nelaimes gadījumu analīze pakalpojumu nozarē. Kā arī aplūkota risku identifikācija kopā ar nodarbināto aptaujas rezultātu analīzi. Praktiskajā daļā sniedzu priekšlikumus darba vides risku samazināšanai šādiem amatiem: • ugunsdzēšamo aparātu apkopes meistariem; • kurjeriem; • darba aizsardzības speciālistiem. Izklāstīts priekšlikums izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, palīglīdzekļus, un pēc Vācijas Federālās darba drošības un veselības aizsardzības institūta Dortmundā izstrādāto Slodzes Galveno Rādītāju (SGR) metodes apreiķināta risku pakāpe. Bakalaura darba izstrādē izmantoti Latvijas Republikas normatīvie akti, speciālā darba aizsardzības jomas literatūra, valsts statistikas dati, maģistra darba ietvaros veiktās aptaujas anketas, uzņēmuma nepublicētie materiāli, studiju lekciju materiāli un interneta resursi. Atslēgas vārdi: Individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL), slodzes galveno rādītāju (SGR), kompetentā institūcija. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Veide Ivars “Darba risku samazināšana darba aizsardzības kompetentajā institūcijā”: Bakalaura darbs/Darba vadītājs Jānis Ieviņš – Datorsalikums-Rīga: RTU, 2016 – 73 lpp.
Atslēgas vārdi Individuālie aizsardzības līdzekļi, slodzes galveno rādītāju, kompetentā institūcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal protective equipment, load the main indicators, the competent institution
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 13:08:59