Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Spējās pieejas izmantošana uzņēmuma iekšējo izstrādes procesu pilnveidošanā
Nosaukums angļu valodā Adopting of Agile Principles for Improvement of Development Process Within an Enterprise
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Mg. sc. ing. Oksana Medvedska
Anotācija Spējā pieeja ir plaši izplatīta mūsdienu programmatūras izstrādes uzņēmumos, taču tās ieviešanas process ir sarežģīts un tas sastāv no vairākām svarīgām aktivitātēm, piemēram, atbalsta rīka konfigurācija. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt spējās pieejas atbalsta rīka konfigurāciju, kas nodrošina izstrādes procesa īstenošanu atbilstoši spējās pieejas principiem, kā arī apmierina projekta komandas vajadzības. Mērķa sasniegšanai ir veikta spējās pieejas pamatprincipu un metožu izpēte, kā arī analizēta reālu uzņēmumu pieredze ieviešanas procesā, tādā veidā iegūstot biežāk pieļauto kļūdu apkopojumu un ieteikumus, kā tās risināt. Darba autors arī izpētīja un salīdzināja spējo pieeju izmantotos atbalsta rīku tipus. Balstoties uz iepriekš izpētīto, tika veikta atbalsta rīka konfigurācija pēc spējās pieejas principiem, ko pēc tam novērtēja projekta komanda. Projekta komandas atsauksmes liecina, ka rīka konfigurācijas atbilst viņu prasībām, kā arī ņem vairākus iepriekš izvirzītos ieteikumus spējās pieejas ieviešanas un pilnveidošanas procesā. Darba apjoms - 70 lpp., 22 tabulas, 15 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Spējā pieeja, Spējās pieejas ieviešana uzņēmumā,Spējās pieejas atbalsta rīki, rīka konfigurācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Agile, Agile introduction to an Enterprise, Agile principles, Agile tool configuration
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 11:50:48