Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Drošības inženierija
Nosaukums Psihoemocionālie riska faktori apkalpojošā sfērā
Nosaukums angļu valodā Psychoemotional Risk Factors in the Services Sector
Autors Agate Šalājeva
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Ž.Roja
Recenzents MSc., Eur.Erg. R.Balnass
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Agate Šalājeva Bakalaura darba vadītājs: Dr. med., Asoc. Prof. Ženija Roja Bakalaura tēma: „Psihoemocionālie riska faktori apkalpojošajā sfērā” Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darbs sastāv no 71 lapaspuses, Bakalaura darbs satur 27 attēlus un 16 tabulas, 2 pielikumiem. Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Darba mērķis ir izpētīt psihoemocionālo riska faktoru ietekmi uz nodarbinātajiem apkalpojošajā sfērā, izmantojot dažādas darba vides risku novērtēšanas metodes noteikt galvenos psihoemocionālos riska faktorus darba vietā un izstrādāt riska mazināšanas pasākumus ,un sniegt priekšlikumus preventīvajiem pasākumiem darba vides uzlabošanai. Darba izstrādes procesā tika izmantotas tādas metodes, kā literatūras analīze, statistiskā datu izpēte un apstrāde, aptaujas, darba vides risku vērtēšanai izmantota 5 baļļu/ burtu sistēmu un modificētu Edith Cowan University, risku matricu. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām ar vairākām apakšnodaļām. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Bakalaura darba pirmajā daļā tika izpētīta un analizēta literatūra- darba aizsardzības likumdošana, psihoemocionālo riska faktoru un stresa jēdzieni un fiziskas un psiholoģiskās sekas uz organismu stresa ietekmē. Darba otrajā daļā tika izpētīta SIA”Arturs IN” esošā darba aizsardzības sistēma, izvērtēti psihoemocionālie darba vides riska faktori un ar aptaujas palīdzību noskaidrots darbinieku viedoklis par psihoemocionālajiem riska faktoriem. Darba trešajā daļā izstrādāti psihoemocionālo risku mazināšanas pasākumi- izveidota paplašinātā darbinieku aptaujas anketa , izstrādāts vingrojumu plāns noguruma un stresa pārvarēšanai. Darba beigās uzrakstīti secinājumi un izteikti priekšlikumi psihoemocionālo riska faktoru ietekmes samazināšanai uz nodarbinātajiem.
Atslēgas vārdi Psihoemocionālie riska faktori, stress, vingrojumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Psychoemotional risk factors, stress, exercises
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2016 01:21:22