Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla atlases un darba izpildes novērtēšanas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Employee Selection and Performance Evaluation
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Judīte Jakubāne
Recenzents RTU Personāla nodaļas vadītāja Zane Rostoka
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Plivda S., Personāla atlases un darba izpildes pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Jakubāne J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2016. – 73 lpp. Diplomprojekta apjoms: 73 lapas; darbā iekļautas 9 tabulas, 11 attēli; darbam pievienoti 12 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 20 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla atlases un darba izpildes novērtēšanas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases un darba izpildes novērtēšanas teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla atlases un darba izpildes novērtēšanas pilnveidošanai: personāla meklēšanas un piesaistīšanas projekts, personāla atlases pilnveidošanas projekts un darba izpildes novērtēšanas projekts.
Atslēgas vārdi Personāla atlases un darba izpildes pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving employee selection and performance evaluation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2016 17:20:44