Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Services Company Improvement Project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Mežiels
Recenzents Mg.oec. Iveta Stāmure
Anotācija Straudovska L. Pakalpojumu uzņēmuma pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / L. Straudovska, J. Mežiels. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovācijas un uzņēmējdarbības vadības katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2016. - 77 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no – ievada, analītiskās daļas, aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem (ievietoti – 15 attēli, 42 tabulas, 4 formulas). Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 32 avotiem. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt SIA „Dzintaru koncertzāle” darbību, un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Analītiskajā daļā raksturota SIA „Dzintaru koncertzāle” un tās darbības. Aprēķinu daļā ir veikti ekonomiski pamatoti aprēķini, izvirzīto problēmu risināšanai. Tehnoloģiskajā daļā veikta prognoze ieņēmumiem no biļešu realizācijas 2016.gada 2.trimestrim.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmuma pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Services Company Improvement Project
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2016 12:55:18