Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Debitoru parādu pārvaldīšanas sistēmas modernizēšanas projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for Modernising Receivables Management System at Wholesale Company
Autors Jeļena Ļebedeva
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Leonards Budņiks
Recenzents IEVF doktorants, Mg.oec. Jānis Viesturs
Anotācija Diplomprojektu “Debitoru parādu pārvaldīšanas sistēmas modernizēšanas projekts vairumtirdzniecības uzņēmumā” ir izstrādājusi RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras studente Jeļena Ļebedeva. Projektā tiek meklēti un piedāvāti risinājumi debitoru parādu pārvaldīšanas sistēmas modernizēšanai. Projekts izstrādāts latviešu valodā. Analītiskajā daļa ietver uzņēmuma darbības un finanšu analīzi, SVID analīzi, klientu un debitoru parādu pārvaldīšanas analīzi un uzņēmuma problēmu noteikšanu. Aprēķinu daļa ietver sevī debitoru parādu pārvaldīšanas sistēmas uzlabošanas priekšlikumus, jaunā darbinieka darbā pieņemšanas izmaksu kalkulāciju, faktoringa izmaksu kalkulāciju priekš lieliem klientiem, kuri kavē apmaksas un priekšlikumu rezultātu apkopojumu. Tehnoloģiskā daļa ietver ERP sistēmu aprakstu, tai skaitā uzņēmuma izmantotas Microsoft Dynamics Nav aprakstu un izmantošanas analīzi. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Diplomprojekts ietver sevī 18 attēlus, 19 tabulas, 12 formulas un 3 pielikumus. Diplomprojekta apjoms, neskaitot pielikumus, ir 69 lapas.
Atslēgas vārdi Debitoru parādi, faktorings, vairumtirdzniecība, kredītpolitika, vadīšana, ABC analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Accounts receivable, factoring, wholesale, credit policy, management, ABC analysis
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2016 12:35:43